Skadedyrkontroll i Sarpsborg

Moderne skadedyrkontroll og skadedyrbekjempelse er langt unna hva man kanskje tradisjonelt forbinder med skadedyrbekjempelse. Vi er et innovativt skadedyrfirma som har minimert mengden miljøskadelige giftstoffer og kortsiktige løsninger. Vi tar sikte på å fjerne skadedyr med miljøvennlige løsninger og effektive, langsiktige strategier.

Overvåkning og teknologi

Det viktigste aspektet ved miljøvennlig skadedyrbekjempelse i Sarpsborg er overvåkning og teknologi. Etter vi har gjennomført en grundig inspeksjon og har en god forståelse for hvor problemet ligger, og hvilke skadedyr som lager problemer, vil vi sette opp et sofistikert system basert på Smart-enheter.

Disse enhetene vil overvåke aktiviteten i boligen eller bedriften 24 timer i døgnet og vil gi oss verdifull innsikt i hvordan skadedyrene oppfører seg og hvordan vi løser problemene på best og hurtigst mulig måte. Smart-enhetene kommuniserer med sentralen vår og vil varsle oss når eventuelle feller skal tømmes, de er også fundamentet for online rapporter som vil ligge tilgjengelig for kundene våre. På denne måten er du alltid oppdatert, og vi har alltid kontroll på skadedyrene.

Hvilket skadedyr er dette?

Har du fått besøk av en uventet gjest som du luerer på hva er, da kan du prøve våre skadedyridentifiserer i dag.

Anticimex Sarpsborg

Norge er et langstrakt land med mange ulike klimatiske problemstillinger. Derfor er det essensielt at dine profesjonelle skadedyrbekjempere har kunnskap om lokalmiljøet og hvilke skadedyr som trives i det lokale klimaet. Anticimex bruker derfor lokalkjente arbeidere, som har kjennskap til lokale problemstillinger.

Våre medarbeidere vil aller først gjennomføre en gjennomgang av boligen eller bedriften din for å kartlegge problemenes omfang og mulige løsninger. Etter dette vil du motta en online rapport som skisserer mulige løsninger og sikringstiltak. Prisen for en slik skadedyrkontroll vil avhenge av størrelsen på bygningen og problemenes omfang, hvilket skadedyr du har og ønsket løsning.

Fått besøk av disse?

Rotter
Rotter er det mest velkjente skadedyret, og er utbredt over hele verden. Dette skadedyret kan smitte farlige sykdommer, og kan generelt forvolde mye skade på både familiens helse og selve bygningen. Det er ikke uvanlig at rotter spiser seg gjennom ledninger og rør, og derfor kan de skape store problemer for kloakksystemet og det elektriske systemet i boligen.

Skjeggkre
Skjeggkre er sølvkreets store, stygge fetter. Disse skadedyrene ligner nokså mye på hverandre, men man kan se forskjell på "pels", haletråder og størrelsen om man har tilstrekkelig kunnskap om skadedyr. Dette skadedyret blir stadig oftere oppdaget i norske hus og på arbeidsplasser. Den kan spise seg gjennom tapet og tøystoff. Den tåler mange av de konvensjonelle giftstoffene på markedet, derfor kreves det gode, langsiktige strategier for å holde den i sjakk.

Velg land