Sølvkre

Sølvkre

Sølvkre har eksistert i over 300 millioner år, og finnes over hele verden. Sølvkre er altetere, og de kan også fordøye cellulose. De trenger høy luftfuktighet for å trives (relativ luffuktighet på 75%). Det er derfor de som oftest påtreffes i kjellere, på bad eller på kjøkken.

Sølvkre kan bli 2-4 år gamle. De blir 10 mm store. Ungene ser ut som små utgaver av de voksne individene. De er nøysomme dyr som vanligvis ikke gjør noe skade i våre hjem, men de kan ødelegge dokumenter og frimerkesamlinger hvis disse lagres fuktig og det er mange sølvkre.

Sølvkre kalles også sølvfisk.

Vanlige problemer

Sølvkre trives på fuktige plasser og påtreffes derfor som oftest på bad, i kjellere og på kjøkken. Finner man sølvkre andre plasser i huset kan det være en indikasjon på en fuktskade.

Tips og råd

  • Sølvkre liker fukt og trives best i fuktige rom som bad, kjellere ol.
  • Dersom sølvkreene gjemmer seg bak lister og terskler kan det hjelpe å tette disse sprekkene slik at de mister skjulestedene sine
  • Limfeller kan være en effektiv måte å bli kvitt sølvkre på
  • Dersom det kommer mye sølvkre i andre, tørre rom kan dette tyde på en fuktskade i rommet
  • Bekjempelse av sølvkre kan ta opp til et års tid

Sølvkre er mindre enn skjeggkre, men små individer kan det være vanskelig å se forskjell på.

Velg land