Kjøkken

Rør som lekker, dårlige rørgjennomføringer, lekkende oppvaskmaskiner, slanger og fester står for mesteparten.

Andre steder det er risiko for skader er rundt kjøleskap og fryser, samt under oppvaskbenken.

Kjøkkengulvet er svært utsatt om det oppstår lekkasje. Her kan fukten trenge ned i lagene under gulvflaten, og det kan dannes mugg og råte.

Tips og råd

 • Kontroller at rørene under oppvaskbenken ikke lekker
 • Titt under oppvaskmaskinen etter at maskinen har kjørt. Det skal ikke være fuktighet her
 • Inspiser gulvet med jevne mellomrom. Om du har sprukne fliser og ødelagte fuger, eller plastbelegg som har sluppet kan dette tyde på fuktskade
 • Legg lekkasjebeskytter under alle hvitevarer og i skapet under oppvaskbenken. Det hjelper deg å oppdage lekkasjer i tide

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land