Deteksjon

Skjeggkre vs sølvkre

Skjeggkre ligner sølvkre, og de er noen ganger vanskelige å skille fra hverandre. Typisk for skjeggkre er at antennene er lengre enn kroppen og haletrådene er lengre enn halve kroppen. Dersom antenner og haletråder er brukket kan man skille dem på behåringen. Skjeggkre har tett hårvekst rundt hele hodet (skjegg) og også hår i nakken. Sølvkre kan ha litt hår rundt antennefestet, ellers er de snaue.

Fordel

Fordelen med deteksjonsavtale på skjeggkre er at bedriften overvåkes og at forekomst av skjeggkre vil bli oppdaget på et tidlig tidspunkt slik at problemet kan adresseres før det eskalerer og blir et stort problem med store kostnader.

Hvordan fungerer det?

Anticimex utplasserer skjeggkredetektorerer på egnede steder og i henhold til bedriftens- eller boligens størrelse.
Det rapporteres etter hvert besøk som er utført, og rapporten inneholder omfang og i hvilke rom det eventuelt forekommer skjeggkre.

Ved forekomst av skjeggkre vil Anticimex komme med råd, veiledning og tilbud på kartlegging og sanering basert på omfang av angrepet. Skjeggkre utvikler og formerer seg ganske langsomt så jo tidligere man begynner med bekjempelse jo mindre vil dette påvirke bedriften i form av støy, problemer og kostnader.

Har du skjeggkre i dag?

Les her om vår skjeggkrebekjempelse...

Velg land