Kvalitet og miljø

Vårt arbeid tar sikte på å forebygge og beskytte omgivelsene mot skadelige organismer. Dette målet kommer naturlig med et ønske om å ta vare på naturen og vårt ytre miljø i vårt daglige arbeid.

Denne oppgaven kan virke vanskelig på grunn av innholdet av vår virksomhet. Likevel har vi lykkes i å fokusere på en positiv miljøtrend i selskapet. Vår tilnærming er målrettet arbeid, kontinuerlig utvikling av våre forebyggende metoder og betydelig biologisk kunnskap.

Kvalitetsforbedring og grønne ideer

Vår tilnærming i prosessen med kontinuerlig forbedring er å plukke opp gode ideer og gjennomføre dem. Kildene er våre egne ansatte, spesialister, vitenskap, og ikke minst tips fra våre kunder og samarbeidspartnere. Alle ideer blir behandlet i vårt interne kvalitetssystem. Dette er viktige kilder for utvikling av våre tjenester. Vi arbeider også kontinuerlig med å fornye vår bilpark til biler med mindre miljøbelastning.

Om miljø og vår miljøpolicy

Anticimex arbeider kontinuerlig med å minske påvirkning på miljøet fra vår virksomhet og våre produkter. Dette gjør vi blant annet gjennom

  • å utvikle metoder som gir redusert bruk av kjemiske bekjempningsmidler
  • mer effektiv anvendelse av råvarer og energi
  • redusert avfallsmengde

Anticimex jobber aktivt med sitt miljøansvar i hele sin virksomhet. Gjennom informasjon og utdanning av våre medarbeidere ønsker vi å skape et individuelt engasjement så våre ansatte utfører sine oppgaver på miljømessig korrekt måte.

Vår miljøpolicy
Anticimex' produkter og tjenester skal tilpasses og utføres med en optimal sikkerhet for det ytre og indre miljø. Anticimex skal til enhver tid verne om natur og miljø i sitt arbeid. Hver eneste forandring i produkt eller tjeneste skal veies opp mot konsekvensene for miljøet. I valget mellom to likeverdige produkter/tjenester skal alltid den med minst risiko for miljøet velges. I alle situasjoner skal Anticimex følge gjeldende lover og andre krav som vi berøres. Anticimex’ miljøpolicy er gjeldende for alle virksomhetsområder og avdelingskontorer i Norge.

Anticimex er miljøsertifisert ihht ISO 14001:2015

Miljøsertifikatet fikk vi for første gang i 2017. Vår eksterne revisor, Nemko AS, gjennomfører årlige revisjoner hos oss.

Om kvalitet og vår kvalitetspolicy

Alle medarbeidere bidrar til fornøyde kunder. Dette gjør vi eksempelvis gjennom raskt og hyggelig mottak i vår kundeservice, gjennom profesjonelt utført tjenesteleveranse og med et tjenestetilbud som møter kundenes behov. Et systematisk kvalitetsarbeid handler om vilje til å stadig utvikle våre tjenester og arbeidsmetoder for å best kunne møte kundenes behov. gjennom kundetilfredshetsundersøkelser kan vi følge opp hvor godt vi lykkes med dette og samtidig lære mer om hvordan vi kan bli enda bedre.

Vår kvalitetspolicy
Gjennom stadig å utvikle og forbedre produkter og tjenester samt tilpasse disse etter våre kunders behov skal Anticimex beholde og forsterke tilliten hos kundene. Kvalitet er selskapets viktigste konkurransemiddel. Dette innebærer at alle medarbeidere må utføre sitt arbeid, internt eller eksternt, på en korrekt måte og levere tjenesten i rett tid. Anticimex’ kvalitetspolicy er gjeldende for alle virksomhetsområder og avdelingskontorer i Norge.

Anticimex er kvalitetssertifisert ihht ISO 9001:2015

Kvalitetssertifikatet fikk vi første gang i 1997. Vår eksterne revisor, Nemko AS, gjennomfører årlige revisjoner hos oss.

Sikkerhetsdatablader

Har du behov for sikkerhetsdatablader til noen av våre produkter, finner du alle hos ECO Online.
Fyll inn Anticimex under firmanavn så vil du få en liste over alle våre produkter eller søk produktnavn direkte dersom du kjenner til det. Produktdatabladene ajourholdes kontinuerlig og er til fri bruk.

Returordninger

Anticimex er medlem av Renas AS og Grønt Punkt Norge, klikk på linker for medlemsbevis.

Velg land