Klage, ris og ros

Klage, ris og ros

Vårt ønske er å få tilbakemeldinger fra våre kunder, både klager, ris og ros.

Målet er at du som kunde alltid skal være fornøyd med Anticimex. Misforståelser og feil vil likevel kunne oppstå. Vi vil gjerne ha dine kommentarer. Klikk derfor inn på rubrikkene under for nærmere beskrivelse.

Alle klager blir behandlet og besvart så snart som mulig. Normalt innen 14 dager.

Etter klage vil du få bekreftelse på mottak, informasjon om forventet saksbehandlingstid og mulighet til å bringe saken inn for finansklagenemnda.

Vi vil innhente relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av klagen. Vi kan be deg om ytterligere informasjon. Eventuelle interessekonflikter vil bli vurdert og begrenset. Du vil motta svar på klagen når klagebehandlingen er ferdig.

Om vi ikke kan ta klagen til følge, vil du motta skriftlig begrunnelse og informasjon om mulighetene for å bringe saken inn for en klagenemnd.

Velg land