Fuglesikring

Skader bygninger og gjenstander

Fugler som befinner seg på feil steder kan føre til omfattende skader. Takstein, balkonger, skilt, kjøretøy, statuer, solcellepaneler og fasader kan skjemmes av avføringen deres, som forårsaker korrosjon, misfarging og forstyrrelser, i tillegg til å gi bedrifter et dårlig rykte.

Skader fra avføringen til fugler fører ikke bare til høye utgifter rundt renhold og reparasjoner, vi risikerer også ødeleggelser av kulturarven vår som dekorasjoner og statuer. Fugler kan også utløse alarmer som styres av fotoceller og infrarødt lys, noe som forårsaker falske og kostbare utrykninger.

Les mer: Må beskyttes mot måker

Kan være smittebærer

Mange fugler bærere en rekke bakterier og parasitter, og kan spre smittsomme sykdommer, som for eksempel salmonella, fugleinfluensa og psittakose. Reir og hekkeplasser inneholder ofte lopper, lus, melbille og andre skadeinsekter, som deretter kommer seg videre inn i bygninger.

Fuglesikring

Anticimex Fuglesikring er en tjeneste som integrerer effektive metoder og tilpassede løsninger som hindrer fugler i å slå seg til ro eller komme inn i bygninger gjennom åpninger i fasadene. Tjenesten vår bidrar til å forebygge skader og unngå helseproblemer som forårsakes av fugler. Våre løsninger er utviklet for å passe inn i arkitektur og bygningsdesign på en minst mulig påtrengende måte.

Vårt fokus er å sikre bygninger eller bestemte områder ved hjelp av ulike metoder for å hindre at fugler slår seg ned eller i å finne områder der de kan bygge rede og legge egg. Alle våre løsninger er basert på at fuglene ikke skal komme til skade.

Metoder mot fugler

Fugler er smarte og lærer fort, derfor er ikke flyvende fugleskremsel som Scarybird et optimalt produkt på sikt for å skremme vekk fugler. En fugleskremmer bør derfor være et produkt som gjør at det ikke er mulig for fugler å oppholde seg der, her er noe av de vanligste produktene vi bruker for å bli kvitt fugler:

De vanligste fugleartene som gjør skade

De mest vanlige fuglene som skaper problemer er duer og måker.

Duen finnes i hele landet, men er mest utbredt i byer hvor de ofte opptrer i store flokker. Den hekker hovedsakelig på våren og høsten, men vi kan finne den rugende på egg til andre årstider også. Duen hekker som oftest i smale åpninger på hus, avsatser, loft og under ventilasjonshus.

Måker kan hekke i store kolonier på flere tusen par. De bygger reirene sine på tak og i terrenget, og disse forsvarer de med å "stupbombe" mot alle trusler som nærmer seg. Måker støyer mye, og de gjør det særlig mye i hekketiden.

Andre fugler som ofte skaper problemer er spurv, kaie og svale.

Vi skreddersyr fuglesikringsløsning for deg

Kontakt oss gjennom kontaktskjemaet under, så får du tilbud med pris på tiltak for å sikre ditt bygg mot fugler og profesjonell hjelp med å gjennomføre dem.


Velg land