Landbruk

Å bekjempe skadedyr og insekter på et gårdsbruk kan være utfordrende. Det er store arealer og utfordringer som krever spesialkompetanse. Tradisjonell rotte- og musegift bør ikke brukes da det kan utgjøre en fare for andre dyr på gården og produksjonen.

Anticimex sikrer ditt gårdsmiljø

Anticimex har mange års erfaring med å hjelpe bønder i kampen mot skadedyr, og vi er sikre på at vi har opparbeidet oss den kunnskapen som trengs for å beskytte din gård. Vi beskytter dine verdier ved hjelp av de aller siste teknikker og metoder som er både effektive og skånsomme. Vi utarbeider unike løsninger skreddersydd etter dine behov.

Med kunder innen hele landbrukssektoren fordelt utover hele landet, kan du være sikker på at Anticimex har løsningen for deg!

Inspeksjon, Sikring & Overvåkning

Anticimex sin skadedyrkontroll kombinerer grundige inspeksjoner for å avdekke tegn på aktivitet og forhold som kan medføre risiko for inntrekk av skadedyr, sammen med sikring av bygget som hindrer at skadedyrene tar seg inn og deretter 24/7 overvåkning med detektorer og feller som gjør at vi kan agere effektivt på et mulig skadedyrproblem.

Vi vet at det kan være kostbart å sikre og overvåke en hel gård, derfor vil vi sammen med deg som kunde finne den beste løsningen for ditt behov, tilpasset ditt budsjett. Det kan være å sikre de mest utsatte områdene og overvåke disse med elektroniske feller, andre steder på gården kan vi ta i bruk vår landbruksfelle som er et rimligere alternativ.

Noen tjenester vi kan hjelpe deg med:

Velg land