Vår historie

På 30-tallet var nesten halvparten av alle leiligheter i Sverige angrepet av veggedyr. Da startet familieforetaket Anticimex opp. Året var 1934.

Navnet Anti Cimex betyr "mot veggedyr". Forretningsidéen bygde på å tilby leilighetseiere en årsavtale med garanti mot veggedyr til en fast pris. Ved hjelp av denne garantien ble det allerede fra starten av bygd en tillit til Anticimex' kunnskap og høye kvalitet.

Anticimex etablerer seg for første gang utenfor Sverige. I 1973 starter vi virksomhet i Norge ved oppkjøp av tre mindre saneringsselskaper i Oslo. Frem til 1978 styres virksomheten i Norge fra Karlstad-kontoret. Da etableres en ren norsk virksomhet med hovedkontor i Oslo samt et antall lokale kontorer.

Mot slutten av 80-tallet ble miljøhensyn stadig viktigere, og folk ble mer opptatt av innemiljø og mattrygghet. Vi hadde til nå samlet stor kunnskap om hygiene, bakterier, fukt, mugg og råte i bygninger, samt om hvordan man kan anvende bekjempningsmetoder uten giftige kjemikalier. Vi utviklet tjenester innen områdene næringsmiddelhygiene, system for kvalitetsledelse og egenkontroll.

I 1997 ble Anticimex Norge kvalitetssertifisert iht. ISO 9001.

I løpet av 2000-tallet ekspanderer Anticimex til Danmark, Finland, Tyskland og Nederland. Private equity-selskapet Ratos kjøper opp Anticimex. Stadig flere tjenester blir lansert:

  • Innemiljøsjekk
  • Boligsjekk
  • Krypgrunns- og loftsavfukter
  • Skadedyrforsikring gjennom If for borettslag
  • Skadedyrforsikring gjennom If for privatkunder


I 2012 kjøper EQT oss fra Ratos. Vi lanserer brannforebyggende tjenester.

I 2013 ekspanderer vi nok en gang gjennom oppkjøp av ISS Skadedyrservice. Vi er nå over 3.000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Nederland, Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, Spania, Portugal, Australia og New Zealand.

I 2016 ekspanderer vi videre ved oppkjøp av SITA Pest Control, en ledende tilbyder av løsninger for bekjempelse av skadedyr og termitter i Singapore og Malaysia, og i august trer vi inn på det amerikanske markedet ved oppkjøp av Bug Doctor, med hovedkontor i New Jersey.

Anticimex har hele veien hatt en sterk organisk tilvekst, og vår omsetning har økt årlig siden starten i 1934.

Felles for alle våre tjenester er at de skaper sunne og trygge miljøer. Gjennom å forebygge og bevare hjemme hos privatpersoner og hos bedrifter forhindrer vi at problemer oppstår.

Velg land