Dagligvare

Skadedyrkontroll

Fluer (fruktfluer), kakerlakker og gnagere som rotter og mus er en stor trussel i matbutikken. Disse skadedyrene er aktive om natten, og da har de frie tøyler. De forurense maten og kan forårsake sykdommer som salmonella og E. Coli. I tillegg kan de gjøre store skader på bygningsmassen som kan føre til store utgifter for butikken.

Med Anticimex Smart kan vi ved hjelp av digitale feller, sensorer og kameraer kontrollere aktiviteten av rotter og mus 24 timer i døgnet på en miljøvennlig måte. Programmet sikrer at vi i sanntid kan overvåke avvik og alarmer, og handle raskt og effektivt før skadedyrproblemene vokser seg for store.

Les mer om Anticimex Smart her…

Lysfeller mot flygende insekter

Prinsippet med lysfeller bygger på det faktum at de fleste insekter tiltrekkes av UV-lys. Å bruke lysfeller er både kostnadseffektivt og miljøvennlig og passer i de aller fleste miljøer. Våre feller er kategorisert etter størrelse og dekningsomfang; Liten, Medium og Industri

Mattrygghet

De aller fleste som selger mat til andre ønsker først og fremst at maten skal være god og trygg å spise, men likevel opplever vi at daglige gjøremål kommer i veien for matsikkerheten i dagligvarebutikker.

Anticimex har jobbet for å gjøre bransjen tryggere i mange år og våre næringsmiddelkonsulenter er godt utdannet med lang erfaring. Vi har oversikt over regelverket og unik forståelse av både vanlige feil og potensielle risikoer i håndteringen av mat, matvarer, næringsmidler og skadedyr.

Anticimex fungerer som en god hjelper som sikrer at din butikk tilfredsstiller krav og forskrifter. Dermed kan de i ferskvaredisken fokusere på det de gjør best - å tilberede og tilby matvarer til forbrukere.

Innen mattrygghet kan vi blant annet bistå med:

  • Internkorntrollavtale
  • Coaching
  • Beredskapsboks
  • Produktanalyse
  • Kursavtale
  • Smart egenkontroll (Mine sider + app)
  • Smart temperaturovervåkning

Produkt- og tjenestebeskrivelse finner du her...

Velg land