Personvern og andre vilkår

Personvernerklæring for Anticimex

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gir informasjon om behandling av personopplysninger i Anticimex AS.Erklæringen retter seg mot alle personer som er utenfor Anticimex’ egen organisasjon.

Personvernerklæringen oppfylles kravene til å gi informasjon etter personopplysningsloven, som gjør EUs personvernforordning til norsk lov (heretter kalt «GDPR»). Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en bestemt fysisk person («den registrerte»).

Anticimex AS ved Frank Nygård, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles. For kontaktinformasjon, se punkt 6.

Hvis du er en forsikringstaker, kontaktperson for en forretningsforsikring, mottaker under en forsikring og/eller har rapportert en skade under en forsikring som er tegnet hos Anticimex Försäkrings AB (Anticimex Forsikring NUF), og vil lese mer om hvordan de behandler personopplysningene dine, kan du les mer i deres personvernerklæring.

2. Hvorfor behandler Anticimex personopplysningene dine?

Vi samler inn personopplysninger til følgende formål:

A. Administrering av kundeforhold

Vi samler inn opplysninger om deg for å identifisere og etablere deg som kunde, samt utføre og administrere kundeforholdet. Disse opplysningene behandler vi for å oppfylle avtalen med deg som kunde, jfr. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b. Ulike former for kundeservice og tjenester som ikke er strengt nødvendige for kontrakten, er forankret i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, dvs. vår interesse av å yte ekstraservice.

Hvis kunden er en juridisk person, er vår hjemmel GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, og våre berettigede interesser er å administrere kundeforholdet og levere våre varer og tjenester.

I forbindelse med kundeservice behandler vi blant annet følgende opplysninger:

 • Kontaktopplysninger, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer og fakturaadresse,
 • Betalingsopplysninger i form av fakturaopplysninger,
 • Eiendommer, for eksempel husnummer eller leilighetsnummer,
 • Kundetilfredshet, dvs. dine synspunkter på tjenesten,
 • Tilfeller av skadedyrangrep,
 • GPS-koordinater, for eksempel via Anticimex Business-appen eller Anticimex Smart-tjenester,
 • Øvrige personopplysninger vi får del i når du benytter deg av våre tjenester.

B. Markedsføring

Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med markedsføring skjer på grunnlag av samtykke fra deg, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a, eller (dersom vi ikke bruker samtykke) i medhold av Anticimex’ berettigede interesser, jfr. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi anser de berettigede interesser å være at vi kan gi potensielle og nåværende kunder relevant informasjon om vårt arbeid. I tillegg gir dette oss mulighet til å generere mer kommersiell aktivitet.

I forbindelse med markedsføring behandler vi blant annet følgende informasjon:

 • Kontaktopplysninger, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer.

C. Besvare henvendelser

Når du kontakter oss på nettsiden, telefon eller e-post, vil vi behandle personopplysninger om deg for å administrere henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av berettigede interesser, jfr. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Vi har vurdert det slik at behandlingen av opplysningene er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

I forbindelse med henvendelser vil vi behandle følgende opplysninger:

 • Navn,
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

Du kan enkelt og gebyrfritt gis anledning til å reservere deg mot markedsføringshenvendelser ved å kontakte oss i nettskjema eller sende oss en epost.

D. Rekruttering

I forbindelse med rekruttering til nye stillinger hos oss behandler vi personopplysninger om deg. Behandlingen skjer på grunnlag enten av samtykke som du har gitt, jfr. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a, eller i medhold av berettigede interesser. Vi har legitime interesser i å tiltrekke oss talentfulle medarbeidere og trenger informasjon for å støtte denne rekrutteringsprosessen. Dine egne interesser i å sikre en stilling veier også tungt i denne sammenhengen. Behandles det særlige kategorier av personopplysninger, benytter vi personopplysningsloven § 6 for lovlig bruk.

Personopplysninger som vi samler inn fra kilder eller dokumenter som du ikke selv sender oss eller oppgir, har sitt rettslige grunnlag i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Våre berettigede interesser er å sikre innsamling av korrekte og relevante opplysninger for å ansette den beste kandidaten eller kandidatene. Potensielle kilder inkluderer nettsider, folkeregisteret, sosiale medier og andre personer som ikke er oppgitt som referanser.

E. Net PromoterScore (NPS)-undersøkelser 

Anticimex behandler personopplysninger om deg med det formål å gjennomføre kundeundersøkelser. Det rettslige grunnlaget for å gjennomføre kundeundersøkelsen er samtykket du gir oss når du fullfører undersøkelsen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. For kontaktinformasjon, se punkt 9.

Vi behandler følgende informasjon i forbindelse med kundeundersøkelsen:

 • Navn,
 • Kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer),
 • Hvilket selskap du representerer,
 • Hvilke tjenester du har kjøpt fra oss,
 • Dine svar i undersøkelsen. 

3. Vår bruk av cookies

3.1. Hva er cookies?

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler eller deler av informasjon som lagres på din enhet (f. eks. PC, smarttelefon eller nettbrett) gjennom din nettleser når du besøker Anticimex sin nettside (videre kalt «Sidene»). Hver cookie inneholder vanligvis et tilfeldig generert unikt nummer, navnet på siden cookien kommer fra og dens brukstid, det vil si hvor lenge cookien er lagret på enheten din. Cookies utgjør ingen trussel mot enheten din, og overføring av for eksempel virus er ikke mulig.

3.2. Hva bruker vi cookies til?

Vi bruker cookies for å forbedre opplevelsen din på sidene våre. Vi bruker også cookies for å samle anonyme, innsamlede statistikker som gjør det mulig å forstå hvordan brukerne bruker sidene våre, noe som til slutt hjelper oss med å forbedre sidestrukturen og innholdet.

3.3. Innsamling av personopplysninger

Informasjonen vi samler inn når du besøker sidene våre, er gjort på en slik måte at det reduserer personvernulempene og minst mulig grad kan knyttes til deg personlig.

Eksempler på informasjon vi samler er:

 • IP-adresse
 • Type nettleser
 • Operativsystem
 • Hvilke sider du besøkte
 • Hvor lang tid du brukte på nettstedet
 • Hva slags kanal du kom fra

3.4. Hvilke typer cookies bruker vi?

Det finnes to typer cookies, midlertidige cookies (også kalt sessionscookies) og permanente cookies. Våre sider bruker begge varianter.

Midlertidige cookies legges midlertidig på enheten din når du besøker våre sider. Disse cookiesene sendes mellom enheten og serveren for tiden du besøker nettstedet, og blir slettet når du lukker nettleseren din. Midlertidige cookies lagrer den såkalte økt-IDen, noe som betyr at enheten din kan gjenkjennes når du kommer tilbake til nettstedet.

Permanente cookies slettes automatisk etter en periode på opptil 26 måneder. Hvor lang tid det tar for cookien å bli slettet, varierer avhengig av formålet med cookien. Du kan slette cookies når du vil, ved å få tilgang til sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

I tillegg varierer cookies avhengig av om de er første eller tredjeparts cookies. Våre sider bruker begge varianter. Førsteparts cookies er plassert av det nåværende nettstedet (for eksempel Sidene) du besøker mens tredjeparts cookies er informasjonskapsler som er plassert på enheten av et annet domene enn nettstedet du besøker. Vi bruker også cookies på tredjeparts nettsteder. Slike cookies brukes til å målrette vår markedsføring basert på for eksempel brukerens tidligere netthistorie. Dette gjør at vi kan gi mer relevant markedsføring til de brukerne som sannsynligvis vil være interessert.

Første- og tredjeparts cookies kan også deles inn i følgende kategorier: 

 • Grunnleggende cookies er nødvendige for at Sidene skal fungere, og for at du skal kunne navigere og bruke innhold og funksjoner. Uten disse absolutt nødvendige cookiesene, vil ikke Sidene fungere så jevnt for deg som vi vil ha dem til, og vi kan ikke være i stand til å gi Sidene eller noen funksjoner du ber om.
 • Preferansencookies samler inn informasjon om dine valg og preferanser, slik at vi kan huske språk eller andre lokale innstillinger og tilpasse siden i henhold til dette.
 • Analysecookies samler inn informasjon om bruken av Sidene og gjør det mulig for oss å forbedre hvordan de fungerer. For eksempel forteller analysecookies oss hvilke sider som er mest besøkte på Sidene, og hjelper oss med å registrere eventuelle problemer du har med Sidene. Dette gjør det mulig for oss å se generelle mønstre for bruk av Sidene i stedet for den enkelte bruker.
 • Markedsføringscookies brukes til å vise om annonseringen er effektiv eller ikke. Dette vil hjelpe deg med å forstå hvordan markedsføringen kan være mer relevant for brukerne.

3.5. Analyse av Sidene

Vi bruker verktøy som Google Analytics og Freespee Call Tracking for å følge utviklingen av Sidene.

Gjennom Freespee Call Tracking måler vi antall innkommende anrop fra vår nettside, som blant annet angir lengden på samtalen, den geografiske plasseringen og siden som samtalen kan utledes av.

Vi har også implementert følgende Google Analytics-annonseringsfunksjoner:remarketing med Google Analytics, rapportering av Google Displaynettverksrapportering og demografi- og interesserapporter i Google Analytics.

Du kan velge bort Google Analytics-annonseringsfunksjoner, gjennom for eksempel annonseinnstillinger, annonseinnstillinger for mobilannonser, eller NAIs verktøy for inaktivering av interessebasert annonsering. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du melde deg av Google Analytics-funksjoner, se https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Våre sider kan også inkludere sosiale plugins, for eksempel Facebook's Like-knappen. Selv om slike sosiale plugins kan være synlige på våre Sider kommer det aktuelle innholdet direkte fra tjenesteleverandøren. Sosiale medier som bruker sosiale plugins, kan samle informasjon om brukerens besøk i samsvar med deres nåværende personvernpolicy. De aktuelle tjenestene gir ikke informasjonen som er samlet inn for Anticimex, med mindre brukeren har samtykket til det.

3.6. Hvordan håndterer jeg cookies?

Hvis nettleseren din er forhåndskonfigurert for å godta cookies, samtykker du i at våre Sider skal plassere cookies på enheten din. Du kan tilbakekalle samtykket ditt ved å slette cookies som er lagret på enheten din via nettleserens innstillinger. Mer informasjon om et utvalg av nettlesere finner du på linkene under.

Cookies som involverer personopplysninger ogikke behandles etter samtykke, vil behandles i samsvar med GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Dette forankres i våre berettigede interesser i å tilby en bedre brukeropplevelse og undersøke bruk for å tilpasse nettsider og andre tjenester.

3.7. Hva skjer hvis jeg blokkerer cookies?

Hvis du velger å forhindre at cookies lagres på enheten din, kan dette føre til at opplevelsen på Sidene våre helt eller delvis slutter å fungere.

3.8. Oppdatering av Cookiepolicy

Vi kan oppdatere denne cookiepolicy etter behov, da vi regelmessig vurderer og utvikler våre prosesser og kundetilbud. Vi anbefaler at du besøker denne siden regelmessig for å få den nyeste informasjonen om cookies vi bruker på Sidene våre.

4. Lagringstid for personopplysninger

Personopplysningene dine vil bli slettet når formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er relevant. Det betyr at opplysningene dine bare lagres så lenge de trengs til det oppgitte formålet; deretter blir de slettet i henhold til gjeldende rutiner. Vi vil ikke slette personopplysningene dine når det foreligger juridiske krav om at vi må beholde dem. 

For øvrig forholder vi oss til disse lagringsperiodene:

 • Opplysninger knyttet til kundeundersøkelser lagres i opptil to år fra innsamling,
 • Opplysninger om kundetilfredshet som samles inn via e-post, lagres i maksimalt fem år for at vi skal kunne forbedre og følge opp tjenestene i tråd med de tilbakemeldingene vi får. Lagringstiden er basert på avtalenes gjennomsnittlige varighet, som er lenger enn fem år.
 • Personopplysninger knyttet til regnskapsføring oppbevares i henhold til lagringsfristene oppstilt i regnskaps- og bokføringslovgivningen.
 • Personopplysninger i rekrutteringsprosesser slettes vanligvis en måned etter at vi har bestemt oss for hvem som ansettes.
 • Vi beholder imidlertid informasjonen gjennom hele ansettelsesforholdet for den som ansettes hvis det kan knyttes til arbeidsoppgaver.
 • Vi beholder også personopplysninger lengre hvis det oppstår tvist eller uenighet om ansettelsen, f.eks. ved anklager om brudd på diskrimineringslovgivningen. I så fall vil vi beholde personopplysningene inntil sak er forlikt, løst eller rettskraftig avgjort, avhengig av sakens utvikling.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@anticimex.no. Du kan når som helst kontakte oss hvis du vil:

 • Ha innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, eller be om en kopi av opplysningene dine,
 • At Anticimex skal korrigere, slette eller begrense behandlingen av personopplysningene dine,
 • Protestere mot ellers lovlig behandling av dine personopplysninger,
 • Utøve din rett til dataportabilitet, dvs. at du kan be om at personopplysningene overføres fra en behandlingsansvarlig til en annen,
 • Trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen, der dette er det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Du kan lese mer om dine rettigheter ved å klikke her.

For å sikre deg et godt personvern vil vi treffe nødvendige tiltak for å bekrefte identiteten din før vi gir tilgang til eller foretar korrigeringer av personlig identifiserbare opplysninger.

6. Mottakere av personopplysninger

Anticimex vil ikke selge, formidle eller tilby personopplysninger til tredjeparter annet enn slik det er spesifisert i denne personvernerklæringen. Vi kan som behandlingsansvarlig instruere en annen part om å utføre en del av behandlingen. Dersom det er nødvendig for å kunne utøve og levere tjenesten, kan det derfor være at personopplysninger videreformidles til en av Anticimex' leverandører, kontraktører eller partnere. Disse partene vil opptre som databehandler, og behandlingen vil ikke bli utført for noe annet formål enn angitt i punkt 2.

Oversikt over aktører som mottar personopplysninger, hvilken oppgave de har og beliggenhet:

 • Google, analyse av nettside og markedsføring, USA
 • Linkedin, annonsering, USA
 • Meta, annonsering, USA
 • Freespee, annonsering, Europa
 • Inbound Group, Utformer og lager reklame for Anticimex, Norge

Partene som Anticimex overfører personopplysninger til, kan i noen sjeldne tilfeller befinne seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), noe som betyr at det kan bli overført personopplysninger til land som ligger utenfor EØS. Enhver overføring til land utenfor EØS/EU utføres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Det innebærer at vi overfører bare til land som gir tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til EU-kommisjonen eller til leverandører eller samarbeidspartnere som benytter passende sikkerhetstiltak. Dersom det ikke er oppgitt noe annet, brukes EUs modellklausuler som grunnlag for overføring av personopplysninger.

Vi inngår både databehandleravtaler og avtaler om taushetsplikt med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, for å sikre at det skjer på en egnet måte.

Videre kan vi komme til å formidle personopplysninger dersom loven eller en rettsordre krever det, eller dersom slik formidling er nødvendig for å bidra til en rettslig gransking. Dersom Anticimex skulle bli gjenstand for fusjon eller salg, kan vi komme til å overføre personopplysninger til relevante tredjeparter, så fremt disse påtar seg å behandle personopplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

Dersom du kontakter oss via sosiale medier, for eksempel LinkedIn eller Facebook, så vil denne dialogen også oppbevares i disse kommunikasjonsmediene.

7. Kontakt oss

Hvis du vil vite mer om Anticimex' personvernerklæring eller relevante praksis, eller hvis du vil benytte deg av rettighetene du har knyttet til personvern, kan du kontakte vår personvernansvarlige, frny@anticimex.no eller skrive til post@anticimex.no.

Du kan for øvrig også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.

Kontaktinformasjonen til Anticimex er:

Adresse: Brynsveien 14, 0667 Oslo
E-post: post@anticimex.no
Telefon: 41 41 41 28
Organisasjonsnummer: 923 856 781

Ansvarlig for oppfølgingen er Frank Nygård

E-post: frny@anticimex.no
Telefon: 908 79 887

8. Endringer

Anticimex forbeholder seg retten til å revidere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Dato for den nyeste endringen er angitt i slutten av erklæringen. Vi vil publisere alle endringer på denne siden og, dersom endringene er betydelige, gi en mer utfyllende beskjed.

Sist oppdatert: 2024-01-22

Nettleser-støtte

Anticimex' mål er å støtte de mest brukte nettleserne. Vi anbefaler at du bruker den nyeste versjonen. Gamle versjoner kan føre til merkbare sidevisningsfeil og i slike tilfeller anbefaler vi at du oppgraderer programvaren.

Opphavsrett

Copyright 2018 - Anticimex.

Alt materiale som finnes på nettstedet (tekst, bilder, grafikk, animasjoner, video, musikk, lyd, etc.) er underlagt opphavsrett som tilhører Anticimex AS, dets datterselskaper eller andre selskaper innenfor Anticimex-konsernet. Materiale kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller videreformidles, og det kan heller ikke forandres eller overføres til andre nettsteder uten skriftlig tillatelse fra Anticimex.

Anticimex' merkevare, varemerker eller handelsnavn kan ikke brukes på en slik måte at den i søkemotorer produserer et "feil" resultat, for eksempel såkalte meta-tags eller annen skjult tekst.

Velg land