Privat

Hva kan vi hjelpe deg med?

Det kan være fantastisk å bo i hus, men det skaper av og til dessverre også uro og bekymringer. For å unngå at skader oppstår og fører til kostbare renoveringer bør man vedlikeholde og ta vare på investeringen som et hus er. Vi i Anticimex har i mange år hjulpet huseiere med rådgivning for å forebygge skader samt tiltak for å utbedre problemer som har oppstått.

Hvordan kan du oppdage fuktskader i tide for å unngå dyre reparasjoner? Hvordan ser det ut på ditt loft eller i din krypekjeller. Kan du minske ditt energiforbruk? Skal du renovere ditt hus?

Å bekjempe skadedyr er ikke en "Gjør-det-selv-jobb"

Lenge var lopper og møll de store problemene. Nå er de ikke lenger så vanlige. Dagens problemer er forskjellige arter av klandere, tyvbiller, melbiller og mer enn noen andre; rotter og mus, veggedyr og maur. Men skadedyrene kan holdes under kontroll. Forutsetningen er at man anvender de rette midler og metoder samt benytter fagfolk til bekjempelsen. Les mer om skadedyrkontroll.

Det er mye man skal ha kontroll på når man bor i hus

Vi kan hjelpe deg! Ta kontakt og fortell om dine behov eller dine bekymringer.

Velg land