Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, skal fremme virksomheters respekt for menneskerettighet og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven forplikter oss til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i vår leverandørkjede, dvs. kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet.

Anticimex AS har i mange år hatt etiske retningslinjer nedfelt i vår Code of Conduct. Vi har derfor i lengre tid jobbet med å forplikte oss selv og våre leverandører på de områdene som omfattes av Åpenhetsloven.

Informasjonsplikt og redegjørelse

Anticimex AS vil følge opp og besvare konkrete forespørsler om informasjon og innsyn om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser med utgangspunkt i aktsomhetsvurdering.

Vi jobber i skrivende stund med denne aktsomhetsvurderingen og den vil bli publisert på vår hjemmeside så snart denne er ferdigstilt.

For mer informasjon om hvordan Anticimex AS arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt gjerne Quality & Risk Manager Ketil Larsen Sækingstad på e-post: ketil.sakingstad@anticimex.no

Velg land