Yttertak

Taket må tåle både nedbør og vind


Sammen med fasaden er det den delen som utsettes hardest for nedbør, vind og temperaturforskjeller.

Sprekker, hull, mose og løv kan forårsake fuktproblemer på taket og loftet.

Skorstein, takrenner og nedløpsrør er også deler som av taket som du ikke må glemme å kontrollere. Flate tak har større risiko enn andre tak for å utsettes for fuktskader.

Tak kan se ut og være konstruert på mange måter, men noe har de fleste tak felles. Det ytterste laget må stå i mot nedbør og vind. Det består oftest av tegl eller bølgeblikk.

Tips og råd

 • Gå opp på taket hvert år for å forårsake skader i tide. Vær forsiktig og tenk på din egen sikkerhet
 • Sjekk taket fra innsiden av loftet. Misfarginger og fuktflekker på innertaken kan komme av takpapp som ikke er tett
 • Ren takrenner fra løv og liknende
 • Kontroller at det er tett rundt skorsteinen og ventiler
 • Membranen i taket kan tørke og bli sprø med tiden. Den kan da sprekke og beskyttelsen fungerer ikke som den skal
 • Vær forsiktig så du ikke skader taket om du tar bort is eller snø

Les mer om ulike tak

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land