Bad

Vanntett

Vanntett membran er nødvendig i bad for å unngå at fukt kommer inn i vegger og gulv. Membranen fungerer som tetningsmiddel, mens flisene og fugene bare utgjør et fint ytre.

Gulvsluk, ventilasjon, hull og rør

Gulvsluk er ofte feil montert, og mange huseiere renser det altfor sjeldent. Feil ventilasjon på badet og dårlig forseglede hull og dårlig tetting av rør er også vanlige årsaker til fuktskader. Rør kan også ruste og dermed begynne å lekke.

Tips og råd

 • Kontrollér gulv og vegger regelmessig
 • Sjekk alle skjøter på gulvet hvis du har vinylbelegg
 • Eliminer sprekker eller ødelagte fuger hvis du har fliser
 • Tett alle skruehull og hull der rør går gjennom vegger og gulv
 • Rens sluket ett par ganger i året
 • Kontrollér klemringen i sluket
 • Ikke bruk kaustisk soda i avløpet. Det kan ruste hull i gamle rør. Spør din rørlegger om alternativer
 • Kontrollér at baderomsdøren har åpning/sprekk som trekker luft inn på badet
 • Hold døren til badet stengt under og etter dusjing

Mulige problemer på bad og våtrom

Gulv og vegger

Ventilasjon og rør

Vaskemaskin og tørketrommel

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land