Skadedyrforsikring

Som huseier kan du ha en avtale direkte med oss, eller den kan være inkludert i din husforsikring. Alle If privatkunder med husforsikring har profesjonell og miljøvennlig bekjempelse av skadedyr inkludert i forsikringen.

Har du gjennom ditt borettslag Bygningsforsikring for boligselskap via If og Partner så kan du lese mer om hva deres forsikring inneholder her.

Alle OBOS borettslag som er forsikret i If har bekjempelse av skadedyr inkludert i forsikringen. Forsikringen dekker kostnadsfri og miljøvennlig bekjempelse av skadedyr.

Ta kontakt med utleier eller styret i borettslag for mer informasjon om en eventuell avtale.

Alle som har bekjempelse av skadedyr som en del av forsikringen sin i If, kan ta kontakt med oss direkte.

Klikk her om du ønsker å lese mer om Anticimex sin skadedyrkontroll...

Velg land