Kjeller

Vann kommer fra bakken under og rundt huset. Skadene oppdages ofte gjennom mugglukt inne i huset, og påvirker kjellerens gulv. Fukten og muggen kan føre til helseproblemer og dårlig innemiljø selv om du ikke kjenner lukten av mugg. Derfor må grunnen ha fuktbeskyttelse på utsiden.

Krypekjellere er kjellertypen som er mest utsatt for fukt- og muggskader. Innredete og isolerte kjellerrom er også ofte utsatt for mugg.

Kjellervinduer som ikke vedlikeholdes lar ofte fukt slippe inn i kjelleren. Planter som vokser for nære huset kan også føre fukt inn i veggene.

Kjellere kan selvfølgelig også få mugg og fuktskader innenfra om det skulle oppstå lekkasje i gulv eller vegger i våtrom.

Kjellerens utvendige fuktbeskyttelse

Fuktbeskyttelsen består av følgende elementer:

Takrenner: Tette takrenner som fører vannet vekk fra taket. For å forstå hvilke mengder vann takrennene tar hånd om, kan vi ta et eksempel: 20 millimeter er en kraftig regnskur. Om ditt tak er 150 kvm stort kommer 3000 liter vann til å treffe taket og renne videre ned i takrennene.

Drenering: Består av et lag med grus eller singel og hindrer vannet under bakken å komme opp. Vannet som gruslaget fanger opp føres videre i et dreneringsrør i bakken.

Fuktsperre på kjellerens yttervegger: Oftest er det vanntett plast. Tidligere ble det benyttet et tynt lag asfalt.

Bakken: Bakken bør helle bort fra huset slik at regnvann ikke renner mot huset.

Tips og råd

  • Du kan kontrollere bakken, men da må du grave
  • Hvis du har krypekjeller, inspiser den ofte
  • Sjekk alle elementene. Fuktige rør er tegn på en mulig fuktskade, koblinger og skjøter kan lekke
  • Sjekk at bakken heller bort fra huset. Om den ikke gjør det, sørg for å ha bra drenering
  • Sjekk innerveggene etter sprekker og tapet eller gulvbelegg som slipper
  • Inspiser kjellervinduene, både fra utsiden og innsiden

Les mer om

Velg land