Ekte hussopp

Ekte hussopp er unik blant råtesoppene ved at den kan frakte med seg sitt eget vann fra fuktige steder til tørre steder. Dermed kan tørre konstruksjoner i huset fuktes ned og begynne å råtne. Når treverket råtner blir cellulosen spist opp, og når cellulosen forsvinner krymper veden sammen og sprekker opp i form av små kuber. Treet blir da lett og farlig sprøtt og mister bæreevnen.

Hussoppen vokser raskt ved optimale forhold; opp til 6 mm per døgn!

Soppen nøytraliserer syren ved hjelp av kalk

I forbindelse med nedbrytingen av veden produserer hussoppen oxalsyre, men for å overleve må soppen nøytralisere syren ved hjelp av kalk. Derfor forekommer hussoppen alltid i forbindelse med murverk eller et annet basisk materiale, som jord, steinull o.l., aldri i rene trekonstruksjoner. I starten av vekstfasen danner soppen et hvitt slørete belegg (mycel) utenpå veden. Under fuktige forhold utskiller mycelet klare dråper rent vann som har gitt soppen det latinske navn Serpula lacrymans (lacrymans = den gråtende).

Mycelet går med tiden over til et gulgrått hinnelignende overtrekk, i hvilket det dannes 3-4 mm tykke strenger. Soppen bruker deretter disse strengene til å frakte vann i og spre seg over store arealer, også over slike materialer som de ikke kan få næring fra, som eksempelvis stein eller tegl.

Fjern soppen med kjemikaliebehandling

Å fjerne et hussoppangrep er et stort og krevende arbeid. Alt angrepet treverk må fjernes i tillegg til en meter sikkerhetssone inn i friskt treverk. All fukttilgang må stanses og angrepet teglvegg o.l. må kjemikaliebehandles.

Ved alvorlige tilfeller bør huset rives

De fleste hus som er angrepet av ekte hussopp kan saneres med et godt resultat, men det finnes eksempler på at det kan være billigere å rive huset. Jo større angrep desto dyrere blir det - det er ikke uvanlig at sluttregningen havner på hundretusentalls kroner.

Du kan ha egen forsikring mot ekte hussopp, denne inngår ikke i normal forsikring.

Velg land