Etterisolering

Noen råd om bovaner

  • Sørg for moderat innetemperatur, rundt 20-22 o C i oppholdsrom. Ha et effektivt system for å styre temperaturen, med termostat for differensiert temperatur i ulike rom, for nattsenking og for fravær. Slå av termostaten på ovnene før vinduslufting.
  • Ha et bevisst forhold til bruk av varmtvann.
  • Slå av belysning, slå av elektrisk utstyr og unngå «stand by».
  • Fyll oppvaskmaskiner og vaskemaskiner før kjøring.

Litt om oppvarming

  • Nyere elektriske ovner og ildsteder er mer energieffektive enn eldre. Utskifting av gamle ovner kan være et tiltak.
  • Vannbårne anlegg er energifleksible ved at de kan utnytte flere energikilder. Installering av vannbåret anlegg i eksisterende bolig er kostbart.
  • Luft-til-luft-varmepumper kan være fornuftig/miljøvennlig. Effekten er størst ved utetemperatur over ca. -5 o C.
  • Flis- og steingolv krever gjerne varmekabler som står på hele tiden. Er golvet dårlig isolert, kan kostnadene bli høye.
  • Myndighetene, ved Enova, kan gi tilskudd ved innkjøp av alternative oppvarmingskilder, se www.enova.no.

Tetting og etterisolering

Tetting av utettheter og bedre isolering vil forbedre energiøkonomien betydelig. Aktuelle steder å tette bedre er rundt vinduer og dører, i fuger bak golv- og taklister og rundt utette loftsluker.

Typisk eksempel på kaldt loft med etasjeskiller som egner seg for etterisolering. Løsningen er vanlig i hus fra 1960-, 1970- og 1980-tallet. Kilde: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, og Boligkjøperboka.


Etasjeskilleren ovenfor, med etterisolering. Etterisolering av etasjeskiller mot loftet er et enkelt og effektivt tiltak. Samtidig med etterisolering er det viktig å kontrollere at dampsperra mot det kalde taket er tett i skjøter og overganger. Kilde: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus og Boligkjøperboka.

Velg land