Krypgrunnsavfukter

Hvorfor er hus med krypekjeller spesielt utsatte?

Problemer med fuktighet i grunnmuren oppstår stort sett i krypekjellere som er ventilert utenfra. Varm luft utenfra kommer inn gjennom ventilene og kjøles ned i den kjølige grunnen. Den relative fuktigheten vil derved øke, og gjennom sommeren kan det dannes kondens. Mugg og sopp trenger fuktighet for å utvikles og når den relative fuktigheten ligger på over 70% trives de meget godt. Den normale relative fuktigheten utendørs er ca. 80%.

I gamle hus med jordkjeller fantes det sjelden problemer med fuktighet, fordi gulvene var dårlig isolerte og varme ble tilført grunnen. Problemene er mest vanlige i hus som er bygget på 1970-tallet og senere, eller i eldre hus som er etterisolert. For å få varmere gulv og for å spare energi begynte man å isolere gulvbjelkelaget i større grad. På denne måten tilføres ingen varme, og den relative fuktigheten stiger i krypekjelleren.

Hvordan kan man løse problemet?

Den enkleste måten å bli kvitt problemene med fuktighet er å holde den relative fuktigheten så lav at vekst av mugg ikke vil være mulig. Det kan du gjøre ved å installere en krypgrunnsavfukter med hygrostat og styringspanel, som styrer den relative fuktigheten. Hygrostaten forteller avfukteren når luftfuktigheten er for høy og avfukteren starter opp. Når fuktigheten blir lav nok stopper avfukteren igjen. Det medfører at energiforbruket blir meget lavt, noe som er viktig ettersom avfukteren skal stå på resten av husets levetid.

Tegn på fuktskader i krypekjelleren

Noen fuktskader er vanskeligere å oppdage enn andre. Derfor er det viktig å la en profesjonell kontrollør undersøke krypkjelleren. Her er noen eksempler på tydelige tegn som du selv kan være oppmerksom på:

  • Er sideveggene i krypkjelleren fuktige?
  • Føles området generelt fuktig? Dette kan være et forstadium for fremtidige fuktskader, noe som bør forebygges
  • Lukter det vondt i krypkjelleren? Finnes det synlige angrep av mugg? Fuktskaden er da reell og tiltak bør gjøres
  • Lukter det vondt i boligen? Man pleier å si at det lukter kjeller eller hytte. Skaden kan da være alvorlig, men det finnes løsninger

Ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker et tilbud på en krypgrunnsavfukter.

Velg land