Skadedyrkontroll i Hønefoss

Vi er et seriøst og miljøvennlig selskap som tar skadedyrkontroll i Hønefoss på største alvor. Vi har erfarne og profesjonelle fagfolk med på laget og sørger for at din bolig eller bedrift holder seg fri for skadedyr.

Et miljøvennlig alternativ

Vi driver effektiv skadedyrbekjempelse i Hønefoss og bruker ny teknologi for å overvåke og fjerne skadedyr uten bruk av gift, systemet heter Anticimex Smart. Vi bruker eksempelvis sensorer, kameraer og innovative feller for å sørge for at skadedyr ikke løper fritt i boligen du ønsker å beskytte. Ny teknologi sørger nemlig for at vi kan beskytte deg og din bedrift mot skadedyr på en skånsom måte, slik at vi samtidig tar vare på miljøet.

Anticimex Hønefoss

Våre profesjonelle medarbeidere har jobbet med skadedyrbekjempelse i hus og leiligheter i en årrekke. Derfor er de ypperlig anlagt til å hjelpe deg med lokale problemer der du bor. Vi sørger for at ditt problemområde får en grundig undersøkelse og vil sette i kraft de løsningene som fungerer best mot de skadedyrene vi oppdager. Pris på skadedyrkontroll vil variere ut ifra problemets omfang. Vi kan også tilby tjenester innen bygningsmiljø og mattrygghet.

En grundig samarbeidspartner

God skadedyrbekjempelse starter alltid med en skikkelig inspeksjon av problemområdet. Ved hjelp av denne grundige prosessen vil vi avdekke tegn til aktivitet av skadedyr i bygningen, og lete etter steder som kan føre til at nye skadedyr etablerer seg. Etter inspeksjonen vil du hurtig få tilbud om utbedring av forholdene. Eventuelle tiltak vi anbefaler vil alltid være så miljøvennlige og skånsomme som mulig.

Skjeggkre

Dette skadedyret er et typisk problem i hjem, bedrifter og større bygninger. Skjeggkre ble oppdaget i Norge for første gang i 2013, men blir stadig vanligere. Vi er et skadedyrfirma som vet hvordan vi minimerer problemer relatert til skjeggkre og har gode løsninger på hvordan du kan holde bestanden av skjeggkre på lavest mulig nivå.

Rotter

Rotter trives godt i fuktige miljøer, som i kjellere og i kloakken. De tiltrekkes ofte av områder hvor det bor mennesker og hvor det hoper seg opp restavfall. Rotter kan påføre nokså alvorlige skader på boliger og næringsbygg ved at de graver og gnager seg gjennom bygningene. Rotter er også smittebærende, og er bortimot altetende.

Veggedyr

Veggedyr er tett knyttet til mennesker og kan spre seg ved flytting av innbo, som for eksempel møbler og bagasje. Du finner ofte dette skadedyret i leiligheter og hus, i nærheten av senger og andre møbler hvor mennesker ligger i ro. Veggedyr suger blod og greier seg fint uten mat over lengre perioder. Forekomsten av dette skadedyret har økt betraktelig de siste 15 årene fordi den har bygget opp resistens mot konvensjonelle insektmidler. Det faktum at mennesker reiser oftere har også ført til at bestanden har økt de siste årene.

Har du fått et skadedyr som du lurer på hva er? Da kan du prøve vår skadedyridentifiserer her...

Velg land