Mattrygghetsavtale

Alle som håndterer matvarer har et stort ansvar for å følge opp de voksende kravene til god hygiene.

Det kan være lettere sagt enn gjort da alle har mer enn nok å gjøre i sitt daglige arbeid. Anticimex Mattrygghetsavtale vil hjelpe dere i dette arbeidet, og resultere i fornøyde kunder.

Med Anticimex Mattrygghetsavtale får dere en erfaren partner som hjelper dere med de forandringene som må gjennomføres for å oppnå høy mattrygghet. Vi hjelper dere med IK-mat system, følger opp hvordan det fungerer i det daglige arbeidet og motiverer ditt personale. Forebyggende beskyttelse og bekjempelse av skadedyr inngår som en naturlig del av avtalen.

Sammen med deg sørger vi for at forhold som negativt kan påvirke næringsmidlenes kvalitet avdekkes og utbedres.

Hvordan fungerer et samarbeid?

En av Anticimex' dyktige næringsmiddelkonsulenter vil besøke din bedrift det avtale antall ganger årlig som avtales ved kontraktsinngåelse og bistå med å sikre at deres rutiner for Trygg Mat er oppdaterte, hensiktsmessige og følges av de ansatte. De aller fleste av våre kunder velger en kombinert tjeneste med skadedyrkontroll, der vi bidrar til å holde lokalene fritt for skadedyr, både med løpende forebyggende og akutte tiltak dersom det er nødvendig.

Velg land