Gulv

Dette skjer oftest i eldre boliger på grunn av manglende utvendig fuktbeskyttelse under sålen eller kjelleren i byggemåten.

Baderomsgulvet må selvsagt tåle mye fuktighet. Derfor er det viktig at gulvet er helt fukttett slik at fuktigheten ikke trenger ned i gulvet under. Vaskerommet er et annet rom med mye fuktighet.

Les mer om gulvkonstruksjonene oppfôret gulv, flytende gulv og sandwichgulv, gulv med mellombjelkelag i tre og gulv på betongplate med plastbelegg eller fliser. Felles for alle designene er viktigheten av at det er tett.

Et fungerende og riktig installert gulvsluk er en bra forsikring mot fukt- og vannskader.

Rør som kommer opp gjennom gulvet er en annen fuktfare.

Tips og råd

 • Inspiser overflaten med jevne mellomrom
 • Se etter sprekker i fliser og fugemasse
 • Se etter steder der vinylen har glidd ut, sprukket eller bobler er dannet
 • Sjekk nederst på veggene i tilstøtende rom etter misfarging og fuktighet
 • Sjekk i rommet under badet etter misfarging og fuktighet hvis du har tilgang

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land