Gatekjøkken

Mattrygghet på ditt gatekjøkken

De aller fleste som lager mat til andre ønsker først og fremst at maten skal være god og trygg å spise, men likevel opplever vi at daglige gjøremål kommer i veien for mattrygghet på kjøkken vi besøker.

Anticimex har jobbet for å gjøre bransjen tryggere i mange år og våre næringsmiddelkonsulenter er godt utdannet med lang erfaring innen matsikkerhet. Vi har oversikt over regelverket og en unik forståelse av både vanlige feil og potensielle risikoer i håndteringen av mat, matvarer, næringsmidler og skadedyr.

Anticimex fungerer som en god hjelper som sikrer at ditt gatekjøkken tilfredsstiller krav og forskrifter mattilsynet, og kommer godt ut av HACCP og Smilefjesordningen. Dermed kan kjøkkenet fokusere på det de gjør best - å tilberede og tilby trygg mat til forbrukere.

Innen mattrygghet kan vi blant annet bistå med:

  • Internkontroll
  • Coaching
  • Beredskapsboks
  • Produktanalyse
  • IK-mat system
  • Kursavtale
  • Smart egenkontroll (Mine sider + app)
  • Smart temperaturovervåkning

Produkt- og tjenestebeskrivelse finner du her...

Skadedyrkontroll

Vi har kombinert vår kunnskap om skadedyr med nyskapende teknologi for å skape et effektivt, forebyggende og unikt program kalt Anticimex Smart. Ved hjelp av digitale feller, sensorer og kameraer kontrolleres aktiviteten av rotter og mus 24 timer i døgnet på en miljøvennlig måte.

Programmet sikrer at vi i sanntid kan overvåke avvik og alarmer, og handle raskt og effektivt før skadedyrproblemene vokser seg for store.

Anticimex gjennomfører i tillegg regelmessige inspeksjoner på stedet. Skadedyrprogrammet tilpasses hver enkelt kunde.

Lysfeller mot flygende insekter

Prinsippet med lysfeller bygger på det faktum at de fleste insekter tiltrekkes av UV-lys. Å bruke lysfeller er både kostnadseffektivt og miljøvennlig og passer i de aller fleste miljøer. Våre feller er kategorisert etter størrelse og dekningsomfang; Liten, Medium og Industri

Velg land