Beredskapsboks

En viktig årsak til de mange matforgiftningene er mangelen på gode rutiner i behandlingen av næringsmidler. Gode hygienerutiner samt mulighet for å kontrollere egne og innkjøpte produkter er en forutsetning for å kunne oppfylle forbrukernes krav, behov og forventinger. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal takle en mulig matforgiftning.

Vær godt forberedt!

Med en beredskapsboks fra Anticimex stående er du alltid forberedt på en eventuell kundereklamasjon eller klage på maten. Gjennom å benytte deg av beredskapsboksen og tilhørende veiledning og rutiner kan du enkelt sende inn prøver for bakteriologisk analyse.

Beredskap gjennom Anticimex hjelper deg til en bedret kontroll over din virksomhet og gir deg ekstra trygghet i hverdagen.

Ved innsendelse av beredskapsboksen vil det bli gjennomført både vannprøver, bakteriologiske og kjemiske analyser. Du kan også få svar på om maten inneholder allergener.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om beredskapsboks eller mattrygghetsavtale fra Anticimex.

Velg land