Skadedyrkontroll i Fredrikstad

Vi er der du er

Anticimex i Fredrikstad vet at hver kunde har unike forutsetninger og problemstillinger. Vi streber etter at hver enkelt kunde skal få tilgang til hurtig, effektiv og skreddersydd skadedyrbekjempelse. Våre lokalkjente fagfolk vil tilpasse sine tjenester etter klimatiske forhold og problemenes omfang.

Miljøbevissthet

Anticimex Fredrikstad er miljøsertifiserte, og vi er opptatt av miljøet rundt oss. Vi tenker ikke bare på klimaet globalt og lokalt, men vi sørger for at vi ikke bruker giftstoffer som kan være farlige for de du er glad i.

Som et skadedyrfirma befinner vi oss i folks hjem og på deres arbeidsplass, og vi er klar over ansvaret det medfører. Vår arbeidsplass er steder hvor barn vokser opp og familier knytter bånd og hos virksomheter hvor omdømme betyr alt. Derfor er det avgjørende at skadedyrbekjempelsen skjer på den mest skånsomme og miljøvennlige måten overhodet mulig, samtidig som tiltakene er effektive og profesjonelle.

Smart-system

Anticimex har utviklet egne feller og detektorer som tar hånd om rotter og mus 24/7 uten bruk av gift, systemet heter Anticimex Smart. Dette systemet vil overvåke problemområdet konstant, og vil sende oss beskjed om aktivitet og atferdsmønstre. Dette gir oss god data om hvilke tiltak som er nødvendige for å hanskes med skadedyrene. Dette systemet lar oss både innføre gode forebyggende tiltak og effektive strakstiltak.

Inspeksjoner fra øverste hylle

All god skadedyrbekjempelse i Fredrikstad starter med en profesjonell inspeksjon. Våre kunnskapsrike og lokalkjente medarbeidere vil undersøke boligen eller bedriften for gjemmesteder, tegn på inntrengning og spor etter skadedyraktivitet.

Du vil få tilsendt en online rapport som beskriver problemenes omfang, samt forslag til forebyggende- og strakstiltak. Pris på eventuell skadedyrkontroll i Fredrikstad vil variere fra kundesak til kundesak.

Ikke gjør det selv!

Skjeggkre, rotter og veggedyr er blant de skadedyrene i Fredrikstad vi som oftest støter på. Skjeggkre er spesielt vanskelige å bli kvitt, derfor tar vi i bruk langsiktige strategier for å holde bestanden i sjakk.

Skadedyrkontroll og skadedyrbekjempelse er ikke noe kunden skal ta i egne hender. Dette er komplisert arbeid, og er potensielt farlig. Dette bør gjennomføres av profesjonelle fagfolk som vet hvilke strategier som er mest effektive. Samtidig har vi kunnskap om hvordan vi kan fjerne skadedyr i Fredrikstad, samtidig som vi bruker skånsomme botemidler som ikke gjør skade på hverken hus eller familie.

Om du ønsker å få en pekepinn på hva slags skadedyr du har i hus eller hjem, så kan du bruke vår skadedyridentifiserer.

Velg land