Sokkel

Sprekker og saltutslag er tidlige tegn på fuktskader.

Husets sokkel kan virke motstandsdyktig, men selv små vanndråper kan påvirke betong negativt.

Vi anbefaler isolasjon

Risiko for fuktskader på kjellervegger og kjellergulv kan kreve dyre reparasjoner.

Tenk også på at bakken skal helle bort fra huset og at ikke planter skal stå for nære grunnmuren.

Du bør også ha et dreneringsrør. Alternativt en annen innretning for å lede vannet fra nedløpsrøret bort fra huset.

Vi anbefaler å isolere grunnmuren på yttersiden for å unngå fukt-, mugg- og råteskader.

Fukt og mugg kan gi allergier og andre symptomer hos mennesker og husdyr. Råte og sopp kan gi store skader på husets konstruksjon. Hurtigvoksende hussopp blir med rette kalt huseierens verste fiende.

Tips og råd

 • Gå rundt huset og inspiser sokkelen ca én gang pr. år. Se etter saltutslag og sprekker
 • Ta bort planter som har vokst seg helt inn mot grunnmuren
 • Heller bakken bort fra huset? Sørg for at den gjør det og at dreneringen er god
 • Rens nedløpsrør og takrenner
 • Legg ned et dreneringsrør i bakken om det ikke finnes allerede

Les mer om

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land