Tilstandsrapport

Boligselgerpakken – et unikt konsept fra Anticimex

Anticimex er en av Norges ledende aktører innen boliginspeksjoner, og våre bygningssakkyndige gjennomfører over 15 000 slike inspeksjoner årlig. Anticimex er også et forsikringsselskap, og er blant annet ledende på Boligselgerforsikring i Sverige.

Med dette som utgangspunkt har Anticimex Forsikring utviklet et unikt forsikringskonsept for det norske boligmarkedet der Anticimex Forsikring leverer Boligselgerforsikringen, hvor Tilstandsrapport -Risikovurdering for Anticimex boligselgerforsikring inngår.

Målet er å bidra til å trygge bolighandelen ytterligere for alle involverte parter ved å stå for den forsikringsmessige risikoen knyttet til selgeransvaret etter at bolighandelen er gjennomført. I forbindelse med risikovurderingen som foretas av Anticimex Forsikring, innhentes informasjon om eiendommen dels ved at forsikringstaker avgir en egenerklæring overfor Anticimex Forsikring, dels ved at det utføres en detaljert gjennomgang og inspeksjon av eiendommen.

Resultatet er at Anticimex kan tilby Boligselgerpakken som skal gi deg som kunde flere fordeler.

Boligselgerpakken inneholder

  • Boligselgerforsikring til redusert pris
  • Anticimex Forsikrings Tilstandsrapport -Risikovurdering for Anticimex boligselgerforsikring
  • Våtromsbevis inkludert i Tilstandsrapporten

Våtromsbevis

Inspektøren fra Anticimex kan utstede et våtromsbevis som er utviklet i samarbeid med If forsikring. Beviset gjelder på ett eller flere bad/våtrom i boligen dersom disse tilfredsstiller visse byggtekniske krav. Våtromsbeviset har en gyldighet på 4 år, og vil ligge vedlagt Boligsalgsrapporten i salgsoppgaven. Dokumentert tilstand på våtrom har en stor verdi både for boligselger og boligkjøper.er.

Tilstandsrapport – Risikovurdering for Anticimex boligselgerforsikring

Tilstandsrapporten er basert på Norsk standard 3600, og innebærer en grundig sjekk av hele boligen utført av en av Anticimex sine dyktige bygningsinspektører. Rapporten er Anticimex Forsikrings risikovurdering knyttet til Boligselgerforsikringen og fungerer også som grunnlag for utstedelse av et eventuelt våtromsbevis. Det er rapporten som gjør at du som kunde kan tilbys denne forsikringen til en redusert pris.

Klikk her for å lese om boligselgerforsikring og skademelding...

Velg land