Skadedyrkontroll i Kongsvinger

Miljøvennlig skadedyrkontroll

Vi fjerner skadedyr ved hjelp av miljøvennlige og effektive løsninger som ikke går på bekostning av familiens eller planetens helse.

Vårt team er kjent i lokalområdet og vet hva slags skadedyr det er vanlig å slite med akkurat i Kongsvinger. Derfor vet de hva slags tegn og spor de skal holde øye med, og hvilke tiltak som vil fungere best.

Høyteknologiske løsninger

Vi er et moderne skadedyrfirma som bruker høyteknologiske verktøy for drive skadedyrkontroll i Kongsvinger. Først vil vi inspisere huset eller bedriften din, stille noen spørsmål for å avdekke eventuelle feil og mangler, samt se på eventuelle dokumenter knyttet til bygningen. På denne måten kan vi kartlegge strukturens tilstand og utforme den strategien som passer best for akkurat deg og din situasjon. Om vi oppdager et skadedyrproblem vil vi starte skadedyrbekjempelsen sporenstreks.

Etter dette vil vi utplassere våre høyteknologiske Smart-enheter på strategiske steder rundt om i leiligheten, huset eller bedriften. Disse enhetene er utstyrt med giftfrie feller og sensorer som oppdager skadedyr. Disse intelligente enhetene vil kommunisere med vår Smart-hub, og du kan hente ut rapporter online.

Vi vil analysere dataen som kommer fra enhetene, vil flytte rundt på enhetene om det er nødvendig, og vi vil selvfølgelig tømme fellene når det trengs. Med andre ord, vi ordner saken.

Pris på skadedyrkontroll vil variere fra sak til sak.

Et moderne skadedyrfirma

Moderne skadedyrkontroll er god skadedyrkontroll. Vi lever i en ny tid hvor miljøet er på dagsorden, vi tar dette på alvor og er vårt ansvar bevisst. Vår arbeidsplass er familiehjem og bedrifter, derfor kommer familiens og de ansattes helse alltid først.

Vi leverer våre profesjonelle tjenester ved hjelp av moderne og innovative løsninger. Vi ønsker å bygge langvarige forhold til kundene våre, og bruker vår kunnskap til å forebygge skadedyrproblemer. Om uhellet allerede er ute og du har fått skadedyrproblemer vil vi innføre strakstiltak for å håndtere problemet.

Ikke en "Gjør-det-selv-jobb"

I en lang tid var lopper og møll de mest vanlige skadedyrene i Kongsvinger. Nå er de ikke lenger så vanlige. Dagens problemer er forskjellige arter biller og mer enn noen andre er; skjeggkre, rotter, mus, veggedyr, veps og maur. Alle skadedyr kan holdes under kontroll og kan fjernes, men det forutsetter at man anvender de rette metodene og midlene, samt at man benytter fagfolk til å gjøre jobben.

Anticimex Kongsvinger tar ditt problem på alvor, uansett skadedyr. Det finnes hundrevis av insekter i Kongsvinger, men det er først når de begynner å plage deg at de blir betraktet som skadedyr.

Velg land