Melbille

Billene skiller ut et sekret som lukter som lysol. Denne lukten kan sitte igjen i varene den lever i. Angrepet mel får en gråaktig farge og har en tendens til å mugne. Felles for alle disse billene er at de trenger oppvarmede lokaler for å fullføre livssyklusen sin. Voksne biller har en tendens til å vandre langt og kan på den måten spre seg.

Svartbrun melbille er den vanligste melbillen som gjør skade på matvarer i våre hjem. Den kommer opprinnelig fra varmere strøk og er sannsynligvis kommet hit med importerte varer. De kan ikke overleve ute. De spres gjennom matvarer og når folk flytter. Vi finner billen i alle ledd av melproduksjon. Fra kornlager til kvern til melsiloer til melposer til butikker og til slutt til våre hjem.

Stor melbille kan overleve utendørs i norsk natur. De er flinke flygere og kan enkelt komme inn i våre hus, spesielt om sommeren. I våre dager er det sjelden at stor melbille blir et stort problem. Store forekomster påtreffes der hvor hus har vært brukt som melsiloer eller hus som har vært gamle butikker.

Kastanjebrun melbille og rismelbille finnes over hele verden. De krever veldig høye temperaturer for å kunne fullføre livssyklusen derfor forekommer de for det meste i importerte varer. De blir sjelden et problem i våre hjem.

Vanlige problemer

Den voksne svartbrune melbillen kan ikke fly, men de kan bevege seg veldig langt før de finner et sted å legge eggene sine. De kan for eksempel bruke rørgjennomganger for å spre seg fra leilighet til leilighet.

Tørrvarer som mel, spaghetti, fuglefrø osv. er perfekt mat for billene. I første omgang vil man merke at det kommer en kraftig lukt fra angrepet matvare (lysol). Hvis man studerer varen nøye vil man finne gule larver som kryper rundt i varene. Til slutt vil man finne biller som kryper omkring i skap og på benker.

Hvis en vare står lenge uten at dette blir oppdaget, vil man til slutt få en billeinvasjon. Melbiller har den egenskapen at de kan trenge inn i tett emballasje. Disse billene kommer ofte i hus med varer man kjøper. De kan også komme fra omgivelsene. Orden og renslighet er av stor betydning for om dette blir et problem eller ikke.

Tips og råd

Før sanering og for å minske faren for å få biller:

  • Tøm skap og hyller og ta bort hyller Skyv møbler og skap 0,5 m fra vegger
  • Rengjør skap og hyller nøye. Bruk helst støvsuger. Frys ned støvsugerposen og deretter kast den
  • Kontroller varer nøye før du setter dem tilbake. Kast varer som er angrepet.
  • Hvis varene er lett angrepet kan de reddes ved å fryse dem i noen dager
  • Selv ved nøye rengjøring kan det være nødvendig med en behandling av områder som er vanskelig å komme til. Ta da kontakt med et skadedyrfirma

Velg land