Temperaturovervåking

Feilaktig temperatur er en av de vanligste problemene som kan oppstå i temperaturfølsomme miljøer som kjøleskap, frysere, datarom, datasentre og produksjonsanlegg. For høy temperatur i kjøle- og fryseskap er ikke bare helseskadelig, men det kan også bety at store mengder mat må kastes. For lav temperaturer fører til unødvendig høyt strømforbruk og reduserer utstyrets levetid.

Smart temperaturovervåking beskytter deg mot ulike problemer som kan oppstå ved feil temperatur. Vi installerer løsningen og tester at alt fungerer som det skal. Løsningen er enkel å bruke, og krever ingen tidligere erfaring. Gjennom en basestasjon og en rekke temperatursensorer, får du full kontroll over din virksomhet. Om nødvendig, kan sensorer lett legges til eller fjernes etter behov.

Hver sensor måler temperaturen fortløpende og alle data blir registrert elektronisk. Du vil alltid ha full oversikt over temperaturen fra de ulike sensorene vi smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Sensorene stilles inn til ulike grenseverdier. Dersom temperaturen avviker disse vil du umiddelbart motta et varsel via tekstmelding eller e-post.

Med Smart temperaturovervåking trenger du ikke å gjøre rutinemessige målinger, du kan derfor fokusere på andre ting i din virksomhet. Temperaturkontroll, samt annen dokumentasjon vil være tilgjengelig på "Min sider", dette gir deg full oversikt. Du vil også få tilgang til statistikk og rapportering. Løsningen har også en avansert egenkontroll som sikrer stabil og sikker drift.

Velg land