Skadedyrkontroll i Lillehammer

Har du opplevd problemer med skadedyr i Lillehammer? Vi ordner saken.

Anticimex tar i bruk effektive og miljøvennlige løsninger for å fjerne skadedyr i hus og hos bedrifter. Krav fra myndigheter setter begrensninger på bruk av konvensjonelle giftstoffer, samtidig som disse skader miljøet blir også skadedyr mer og mer motstandsdyktighet mot gift. Derfor må man tenke nytt når man selger tjenester innen skadedyrbekjempelse i dag.

Vi bruker et Smart-system med overvåkning 24 timer i døgnet og digitale fellesystemer. Dette fører til at vi kan overvåke og fange skadedyrene hurtig og effektivt, slik at de blir fjernet fra bedriften eller boligen din før problemet vokser seg stort.

Alt starter med en grundig inspeksjon

Effektiv skadedyrkontroll og skadedyrbekjempelse starter alltid med en grundig inspeksjon av bedriften eller boligen din. Etter du har tatt kontakt med oss vil ankomme boligen med et lokalkjent team med profesjonelle skadedyrbekjempere. Disse fagfolkene vil se etter tegn på ugjestmilde inntrengere og vil undersøke etter tegn på skader i bygget.

Etter at fagfolkene har kartlagt problemets omfang vil du få en online rapport med eventuelle forslag til utbedringer på skader i bygget, vi hjelper gjerne med å tette om du ikke ønsker å gjøre dette selv. Når bygget er sikkert setter vi opp en skadedyrkontroll som vil overvåke og fange. Pris på skadedyravtale vil avhenge av hvilket type skadedyr det er snakk om, størrelsen på bygget og ønsket løsning. Ta kontakt i dag for tilbud på skadedyrkontroll i Lillehammer.

Anticimex Lillehammer

Vi er et moderne skadedyrfirma med lang fartstid i bransjen. Vi innser at dagens skadedyrproblemer er kompliserte, og tar vårt miljøansvar på alvor. Dagene da man pøste på med giftstoffer er forbi. I en stadig mer moderne verden trengs det innovative løsninger.

Derfor legger vi mye vekt på å finne den best mulige strategien for akkurat din problemstilling. Om du inngår en skadedyravtale med Anticimex vil vi jevnlig komme på inspeksjon og innføre forebyggende tiltak slik at skadedyrene ikke befester seg i utgangspunktet. Om det skulle oppstå problemer med skadedyr vil vi hurtig innføre akutte tiltak.

Vanlige skadedyr i Lillehammer

Skjeggkre
Skjeggkre kan være vanskelig å skille fra sølvkre, men skjeggkre er generelt sett større. Skjeggkre lager som regel ikke veldig stor skade, men kan skade bøker, frimerker og lignende. De kan også være svært vanskelige å bli kvitt.

Rotter
Rotter er utbredt over hele verden og kan gjøre stor skade. De kan spise seg gjennom ledninger, vegger og rør. Dermed kan de skape problemer for det elektriske systemet systemet og kloakksystemet, noe som kan være dyrt å reparere.

Veggedyr
Veggedyr er et nokså utbredt skadedyr i hus og hjem. De er vingeløse skapninger som suger blod om natten. Derfor trives de godt i varme omgivelser hvor mennesker ligger i ro, typisk på soverom. Vanlige tegn kan være om du opplever irriterende stikk på kroppen og ser små blodflekker på sengetøyet.

Velg land