Lopper

Om du klipper hekken om våren kan du fort bli bitt av fuglelopper (Ceratophyllus gallinae). De biter og suger blod av varmblodige dyr, inkludert mennesker.

De fleste typene lopper lever på pattedyr, og det finnes også en del typer som lever på fugler. Loppene er ikke helt vertsspesifikke, noe som betyr at de kan hoppe over til andre dyrearter for å suge blod.

Loppene blir 2-4 mm.

Vanlige problemer

Loppebitt sitter som regel der hvor klærne strammer, og man får gjerne flere bitt på rad. Bitt kan gjøre vondt og i noen tilfeller gi allergiske hudreaksjoner. For at lopper skal kunne formere seg må de få blod fra et spesifikt vertsdyr. Hvis man får fuglelopper i huset vil de ikke formere seg der, men vil dø ut etter noen måneder.

Får man kattelopper (Ctenocephalides felis) og har hund eller katt, kan disse reprodusere seg og bli flere. Larvene til loppene lever i tepper eller gulvsprekker. Når de blir voksne hopper de tilbake på vertsdyret. De opptrer gjerne der hvor verten sover.

Tips og råd

Renhold er viktig!

Støvsuging og grundig rengjøring er den beste fremgangsmåten mot loppeinvasjoner fra for eksempel fuglereir, hunder eller katter. Vær spesielt oppmerksom på steder der dyr sover eller plasser det kan være fuglereir.

Hvis man får kattelopper må vertsdyret behandles og man må finne ut hvor larvene lever og rengjøre stedet godt.

Velg land