Skadedyrkontroll i Hamar

Vi er riktignok del av en større, landsdekkende Anticimex-familie, men våre fagfolk er fortsatt lokalkjente og vet hvilke problemstillinger som er vanlige i akkurat Hamar.

Vi tar miljøvern på alvor

Andre skadedyrfirma vil kanskje velge å sprøyte boligen eller virksomheten full av giftstoffer, men vi vet at dette er både kostbart, miljøskadelig og ineffektivt. Vi setter vår tillit til lokalkunnskap, teknologi og langsiktige strategier.

Vi bruker et Smart-system som bruker sensorer, feller uten gift og overvåkning. Sensorene vil gi Smart-systemet beskjed om når og hvor det foregår skadedyraktivitet. Dermed kan vi plassere ut de miljøvennlige fellene våre på strategiske steder i huset eller bedriften din.

Skadedyrkontroll

En ordentlig skadedyrkontroll i Hamar er avhengig av en grundig inspeksjon. Denne blir gjennomført av vårt lokale team i området. Dette er profesjonelle medarbeidere som har arbeidet med skadedyrbekjempelse i Hamar i en årrekke.

De vil undersøke bedriften, leiligheten eller huset for strukturelle svakheter, spor etter skadedyr og skader. Etter inspeksjonen vil du hurtig få et tilbud i form av en online rapport. Her kan du lese om våre funn og forslag til hva som bør gjøres.

Prisen på skadedyrkontroll i Hamar varierer fra kunde til kunde. Alle kundesaker er forskjellige, og vi sikter på å skreddersy best mulig løsning for hver enkelt kunde.

Vanlige skadedyr

Hamar har problemer med mange av de samme skadedyrene vi finner i resten av landet. Vi merker likevel at tjenestene våre innen fjerning av skjeggkre, vepsebol og rotter er spesielt populære.

Rotter er kroneksempelet på et skadedyr; det lever av menneskers avfall og det kan bære på grusomme sykdommer. Grunnet mye bygging i Hamar forstyrer vi rottens habitat som ofte er i kloakken, derfor er det mer vanlig å se de i bybilde da de trekker ut av avløpsnettet. Den trives der hvor det er mange mennesker, og kan fort forårsake store skader på hus og hjem. Rotter har nemlig for vane å gnage seg gjennom det de kommer over, det kan fort bety problemer for det elektriske systemet og kloakksystemet.

Skjeggkre er et annet skadedyr vi ser mye av. Den er noe større en sølvkreet og har lengre haletråder. Bestanden har virkelig eksplodert de siste årene, mye grunnet at de kommer med byggematerialer til nybygg og når vi pusser opp. Skjeggkre er veldig vanskelig å bli kvitt, de har bygget opp resistens mot mange kjemikalier, så dermed trengs det langsiktige strategier for å holde bestanden så lav som overhodet mulig.

Om du er usikker på hvilket skadedyr du sliter med, kan du sjekke skadedyridentifikatoren vår. Denne vil gi deg en god tilbakemelding på hvilket skadedyr du etter all sannsynlighet har fått i hus, og hva som er det neste riktige steget.

Velg land