Skadedyrkontroll i Gjøvik

Din samarbeidspartner i Gjøvik

Vi bistår deg gjerne om du har oppdaget skadedyr i huset eller bedriften din. Anticimex er en miljøsertifisert og profesjonell aktør som har lang erfaring med å hanskes med skadedyr i Gjøvik.

Skadedyr og rotter er et ubehagelig, men nokså vanlig, problem i Gjøvik og omegn. Det er viktig at du ikke forsøker å ordne opp i problemene selv, siden dette kan være både ineffektivt og helsefarlig.

Lokale teknikere

Ta kontakt med Anticimex i Gjøvik om du mistenker at du har fått skadedyr i leiligheten, boligen eller på arbeidsplassen din. Vi vil gjennomføre en nøye inspeksjon av området og se etter mulig aktivitet, gjemmesteder og skader på bygningsstrukturen. Vårt team består av lokalkjente eksperter på skadedyrkontroll i Gjøvik.

Om vi for eksempel finner spor etter rotter kan vi finne svakhetene i bygningen som sannsynligvis blir utnyttet av skadedyrene. Etter vi har identifisert slike problemer vil du få en online rapport som forklarer hvilke tiltak vi anbefaler for å bli kvitt skadedyrene og sikringstiltak som bør gjennomføres for å hindre at rottene kommer seg tilbake inn i bygningen igjen.

Miljøvennlig skadedyrbekjempelse i Gjøvik

Det kan oppleves svært ubehagelig å oppdage skadedyr som skjeggkre, veggedyr, møll, veps og rotter i boligen eller bedriften sin. Likevel er det viktig at man ikke gjør noe overilt og heller overlater jobben til et profesjonelt skadedyrfirma som vet hva som er både hurtigst og mest effektivt.

Anticimex i Gjøvik setter miljøet i fokus, både med tanke på verden, byen, nabolaget og beboerne. Vi ønsker ikke å bruke giftstoffer i boliger hvor det bor mennesker og familier. Din families helsesikkerhet står alltid i sentrum for alle avgjørelser vi tar.

Vi bruker høyteknologiske løsninger som er effektive, miljøvennlige og skånsomme. Om du eksempelvis velger et Smart-system for å hanskes med rotter vil vi sette ut Smart-enheter med sensorer og giftfrie feller.

Dette systemet kommuniserer fortløpende med sentralen vår og vil konstant overvåke skadedyraktiviteten i boligen eller på arbeidsplassen din. Vi vil igangsette tiltak for å fjerne skadedyr og forebygge nye problemer. Vi vil selvfølgelig tømme fellene med jevne mellomrom. Prisen på slik skadedyrkontroll vil avhenge av hvilket skadedyr det gjelder og hvor stort problemet er.

Gode avtaler

Om du driver en bedrift eller ønsker å forebygge problemer med skadedyr kan du inngå en skadedyravtale med oss. Denne avtalen betyr at vi vil utføre jevnlige inspeksjoner og kan hjelpe deg med å utføre forebyggende tiltak for å hindre at skadedyr befester seg i området. Om det mot formodning skulle oppstå problemer, vil vi selvfølgelig innføre strakstiltak.

Før du tar i bruk våre tjenester kan du bruke vår skadedyridentifiserer. Dette er et verktøy på nettsiden vår som kan gi deg en pekepinn på hvilket skadedyr du har fått i hus.

Velg land