Skadedyrkontroll i Telemark

Vi hjelper deg der du er

Vi hjelper deg mer enn gjerne med skadedyrproblemer, uansett omfang og situasjon. Ta kontakt med oss om du trenger en skadedyrkontroll eller skadedyrbekjempelse. Vi bruker kun profesjonelle fagfolk og leverer effektive tjenester innen skadedyrbekjempelse.

Miljøvern

Vi streber etter å gjennomføre våre oppgaver så miljøvennlig som mulig. Vi tar i bruk langsiktige strategier, med minimal bruk av kjemikalier og miljøskadelige tiltak. Vi setter vår lit til lokalkunnskap og ny teknologi.

Den beste måten å bli mer miljøvennlig på er å ta i bruk ny teknologi som verner miljø og helse. Vi bruker et Smart-system som ikke bruker skadelige kjemikalier. Dette er et system bygget opp rundt sensorer, detektorer og feller som overvåker skadedyraktiviteten i bedriften eller boligen din.

Basert på dataen som blir samlet inn av de ulike enhetene kan vi lage analyser som viser oss hvor det er mest effektivt å plassere de 100 % giftfrie feller og lignende tiltak. Dette gjør at vi kan gjennomføre skadedyrbekjempelsen hurtig, effektivt og skånsomt. Dette systemet kan også gi deg tilgang på online rapporter.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å få informasjon om pris på skadedyrkontroll.

Gode avtaler

Både store og små bedrifter kan oppleve å få skadedyrproblemer. Dette kan bety store kostnader om du er uheldig. Om du ønsker å sikre deg mot slike problemer anbefaler vi at du tar kontakt med oss og tegner en skadedyravtale.

Dette gir deg inspeksjoner av eiendommen med jevnlige mellomrom, samt at du får tilgang til vårt lokale team i Telemark om det skulle være nødvendig med skadedyrbekjempelse. Dette er en ypperlig avtale for bedriftseiere på Østlandet.

Vi leverer også sikring mot flyvende insekter og fugler. Disse skadedyrene kan være svært plagsomme for bedriftseiere og kan påvirke ryktet og varemerket deres i lokalmiljøet. Vi kan både fjerne skadedyrene og gjennomføre forebyggende tiltak.

Alt starter med inspeksjon

Skadedyrkontroll skal alltid starte med en inspeksjon. I løpet av denne prosessen vil vi grundig og effektivt undersøke bygget. Vi vil se etter skadedyr og eventuelt undersøke hva slags sikringstiltak som kan implementeres for fremtidige angrep. Etter dette setter vi ut overvåkningsutstyr for å kontrollere aktiviteten i området. På fremtidige kundebesøk vil vi også gjennomføre inspeksjoner for å se etter om forandret seg siden sist og se om det noen forbedringspotensialer for å stenge skadedyrene ute.

Velg land