Skadedyrkontroll i Levanger

Anticimex i Levanger holder husene i lokalmiljøet skadedyrfrie, bærekraftig og med miljøvern i tankene. Vi jobber i familiebedrifter og familieboliger hvor familie og ansatte oppholder seg hver dag, derfor bruker vi løsninger som ikke vil være skadelige for miljøet eller truende for helsen til familiemedlemmer og de ansatte. Vi bruker intelligente systemer som er langt mer miljøvennlige og effektive sammenlignet med konvensjonelle giftstoffer.

Skadedyravtale

Om du er en liten eller stor bedrift som ønsker å være sikret mot skadedyr i dag og i fremtiden, bør du ta kontakt med oss. Vi kan inngå en skadedyravtale som inkluderer jevnlige inspeksjoner og eventuelle strakstiltak.

Når vi gjennomfører inspeksjonene vil vi se etter tegn på skadedyraktivitet og steder hvor skadedyr potensielt kan trives eller smutthull som de kan bruke til å ta seg inn i bygningen. Deretter vil vi gjennomføre forebyggende tiltak som sikrer bedriften din mot at det oppstår skadedyraktivitet i det hele tatt. Om skadedyr skulle ta seg inn i bygningen vil skadedyravtalen også omfatte tjenester innen fjerning av skadedyr.

Vi har løsningen på ditt skadedyrproblem

Vi har god kunnskap om skadedyr i Levanger, og kjenner deres atferdsmønster. De siste årene har vi hatt en enorm vekst relatert til skjeggkre , vi har derfor utviklet nye bekjempelsesmetoder for å kunne ta hånd om problemet på en effektiv måte. De aller vanligste skadedyrene i Levanger foruten om skjeggkre er rotter, mus, veps, maur, møll, melbille og veggedyr, mange har også problemer med fugler.

Intelligente systemer

Anticimex sitt Smart-system holder øye med de tingene du helst ikke vil se – skadedyr. Dette systemet vil konstant overvåke området og vil fortløpende gi oss beskjed om det trengs tiltak, enten akutte eller forebyggende. Med Smart-systemet på laget vil du unngå høye kostnader knyttet til skadedyrbekjempelse, skadedyrkontroll og hastetiltak.

Dette systemet gir deg det beste av to verdener; du får både ekspertisen til et profesjonelt og lokalkjent team og automatiseringen som følger med et intelligent system som kommuniserer med sentralen vår. Systemet vil fortløpende overvåke området og samle inn viktig data. Denne dataen kan eksporteres til online rapporter om du trenger å fremvise dokumentasjon til tredjeparter. Dette er Smart skadedyrkontroll.

Hvilket skadedyr er dette?

Vi får ofte henvendelser fra personer som lurer på hvilket skadedyr som pilser over gulvet, derfor har vi utviklet et verktøy på nettsiden vår som kan gi deg en pekepinn på hvilket skadedyr du har fått, test ut vår skadedyridentifiserer i dag.

Hva koster det?

Prisen på skadedyrkontroll varierer fra omfang og ønsket løsning, så ta kontakt i dag for å motta uforpliktende tilbud.

Velg land