Skadedyrkontroll i Midt Norge

Din samarbeidspartner

Vi hjelper deg gjerne når du oppdager skadedyr i huset eller bedriften din. Anticimex Midt-Norge er en miljøsertifisert og profesjonell aktør som har lang erfaring med å hanskes med skadedyr.

Skjeggkre og rotter er et ubehagelig, men nokså vanlig, problem i Midt-Norge. Om du oppdager disse er det viktig at du ikke forsøker å ordne opp i problemene selv, siden dette kan være både ineffektivt og helsefarlig om du bruker feil bekjempelsesmetoder.

Lokale teknikere

Ta kontakt med Anticimex om du mistenker at du har fått skadedyr i leiligheten, boligen eller på arbeidsplassen din. Vi vil gjennomføre grundige inspeksjon av området og se etter mulig aktivitet, gjemmesteder og skader på bygningsstrukturen. Vårt team består av lokalkjente eksperter på skadedyrkontroll i Midt-Norge.

Om vi for eksempel finner spor etter rotter kan vi finne svakhetene i bygningen som sannsynligvis blir utnyttet av skadedyrene. Etter vi har identifisert slike problemer vil du få en online rapport som forklarer hvilke tiltak vi anbefaler for å bli kvitt skadedyrene og sikringstiltak som bør gjennomføres for å hindre at rottene kommer seg tilbake inn i bygningen igjen, slike sikringstiltak kan Anticimex bistå med.

Miljøvennlig skadedyrbekjempelse

Det kan oppleves svært ubehagelig å oppdage skadedyr som skjeggkremøllveps og rotte. Likevel er det viktig at man ikke gjør noe overilt og heller overlater jobben til et profesjonelt skadedyrfirma som vet hva som er både hurtigst og mest effektivt, samtidig som det ikke er skadelig for miljøet.

Anticimex i Midt-Norge setter miljøet i fokus. Vi ønsker ikke å redusere bruken av giftstoffer, og helsesikkerhet står alltid i sentrum for alle avgjørelser vi tar.

Vi bruker høyteknologiske løsninger som er effektive, miljøvennlige og skånsomme. Om du velger et Smart-system for å hanskes med rotter vil vi sette ut Smart-enheter med sensorer og giftfrie feller.

Systemet kommuniserer fortløpende med sentralen vår og vil konstant overvåke skadedyraktiviteten i hos deg. Vi vil igangsette tiltak for å fjerne skadedyr og forebygge nye problemer. Prisen på slik skadedyrkontroll vil avhenge av hvilket skadedyr det gjelder og hvor stort problemet er.

Gode avtaler

Om du ønsker å forebygge problemer med skadedyr kan du inngå en skadedyravtale med oss. Denne avtalen betyr at vi utføre jevnlige inspeksjoner og kan hjelpe deg med å utføre forebyggende tiltak for å hindre at skadedyr befester seg i området. Om det mot formodning skulle oppstå problemer, vil vi selvfølgelig innføre strakstiltak.

Velg land