Skadedyrkontroll i Steinkjer

Miljøvennlig skadedyrkontroll

Det kreves stadig mer av profesjonelle skadedyrfirma. Skadedyr i Steinkjer, og resten av landet, har utviklet resistens mot mange tradisjonelle giftstoffer. Dette betyr at vi må tenke annerledes, og ta i bruk andre strategier for å ta knekken på skadedyr som skjeggkre, rotter og veggedyr.

Samtidig blir det stadig viktigere å ta i bruk miljøvennlige metoder og teknikker når man gjennomfører skadedyrbekjempelse. Både fordi vi vil verne om jordkloden vår og kundenes helse og trygghet, men også fordi disse metodene er langt mer virkningsfulle enn tradisjonelle metoder.

Profesjonelle teknikere

Våre erfarne teknikere leverer blant de høyeste stadardene i bransjen, noe som gjør at alle våre kunder kan puste lettet ut og vite at de får den beste servicen på markedet når Anticimex kommer på besøk.

Vi gjennomfører opplæring og kalibrering av alle ansatte, og sørger for å gi de riktig utdanning om produktuviklinger, endringer i lovverk fra myndigheter og bransjetrender. Så om det kommer nye bekjempelsesmetoder innen skjeggkre, eller nye forskrifter knyttet til av rotter og mus, så har vi kompetansen som trengs. Når våre profesjonelle og effektive teknikere utfører skadedyrbekjempelse i Steinkjer, vil du få en skreddersydd tjeneste tilpasset ditt behov, enten det gjelder skadedyr i privatbolig eller hos en virksomhet.

Gode systemer og strategier

I disse moderne tider trengs det moderne teknikker for å fjerne skadedyr på en god og effektiv måte. Vi har utviklet et innovativt Smart-system som fungerer svært godt. Dette systemet består av flere mindre enheter som «prater» med hverandre og sentralen vår. Vi kan utvikle effektive strategier basert på informasjonen vi innhenter fra disse «smarte» boksene. De er utstyrt med detektorer og 100 prosent giftfrie feller.

Enhver profesjonell skadedyrkontroll starter med en skikkelig inspeksjon av eiendommen. Våre lokalkjente fagfolk vil komme på besøk for å se etter skadedyr og tegn på skadedyraktivitet. Du vil hurtig få tilsendt en online rapport basert på funnene våre. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å diskutere prisen på en slik skadedyrkontroll.

Vi ta alle skadedyr på alvor

Vi tar ditt problem på alvor, uansett hvilket skadedyr du har. Det finnes tusenvis av forskjellige insekter, men det er først når de begynner å plage deg at de blir betraktet som skadedyr.

Én ting er sikkert: Anticimex i Steinkjer fjerner skadedyr på en trygg, skånsom og miljøvennlig måte.

Velg land