Kjellergulv

Kjellergulv er ofte lagt på husets grunnplate som igjen ligger direkte på bakken. Gulvet er derfor ekstra utsatt for fukt.

For å hindre at fukten fra bakken trenger gjennom gulvet trengs en beskyttelse på grunnplaten. I eldre hus er dette ofte ikke tilstrekkelig bra nok. Fukten kan da ta seg gjennom grunnplaten og forårsake fuktskader i gulv som er laget av organisk materiale som f.eks. treverk.

Lukt deg frem til fuktskader

 • Visste du at du kan bruke nesen din til å avdekke fuktskader? Lukt er ofte første tegnet på at noe ikke er helt riktig.
 • Mugglukt er en skarp lukt som oftest forekommer i kjellergulv og fra kledde kjellervegger, samt krypekjellere. Kan være indikasjon på en fuktskade.
 • Jordlukt kjennes igjen som lukten av potetkjeller eller jordkjeller, og forekommer ofte i krypkjellere. Dette kan være indikasjon på en fuktskade.
 • Gammelt hus lukter innestengt. Dette kommer ofte av gammelt materiale samt dårlig ventilasjon. Er som regel ikke en indikasjon på fuktskader.

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land