Kjellervegger

Den ytre beskyttelsen mot fukt er ofte dårligere i eldre kjellere. Fukt kan da trenge inn gjennom grunnmuren og påvirke veggkonstruksjonen innenfor.

Problemet med fukt utenfra forsvinner med en moderne ytre fuktbeskyttelse.

Uinnredet rom med grunnmur i eldre kjellere

Frem til 1960-tallet bygde man grunnmuren direkte på husets betongplate som man kledde med asfalt som beskyttelse mot fukt. Veggene ble sjelden isolert, noe som gjorde at slike kjellere alltid var kjølige.

Fukt kan trenge gjennom denne konstruksjonen. Siden kjellere på denne tiden stort sett ble brukt til å oppbevare mat, hadde det lite å si siden fukten ikke hadde noe organisk materiale å ødelegge.

Kjellere med innredning er problemet

Problemene oppsto når man begyne å innrede kjellere for å få mer boareal. Da bygde man opp en innervegg, ofte med stendere, isolasjon og innvendig kledning som ofte var av tre. Med tre og andre organiske materialer i konstruksjonen oppsto risikoen for mugg og råte. Frem til 1990-tallet satte man også inn en fuktsperre av plast. Den skulle stoppe fukten fra å nå den innvendige kledningen og rommet. Denne typen konstruksjon har gitt opphav til mange mugg- og råteskader.

Hvordan vet du hvilken veggkonstruksjon ditt hus har?

Det kan være vanskelig å avgjøre, også selv om du har dokumentasjon på hvordan det ble bygd da disse kan inneholde feilinformasjon.

Kontakt oss så kan vi hjelpe deg med å finne ut hvordan kjelleren er beskyttet mot fukt. Vi kan også gi deg råd om hva du bør gjøre og om forebyggende tiltak.

Moderne kjellere

Nylig bygde hus eller renoverte kjellere har som oftest en bra beskyttelse mot fukt. Tenk på følgende om du skal renovere eller bygge nytt:

 • Se hvordan den ytre fuktbeskyttelsen skal være konstruert
 • Isolasjon og fuktsperre skal sitte på grunnmurens ytterside
 • Du kan ha isolasjonen på innsiden hvis veggen er over bakken

Våtrom med grunnmur i kjellere

Veggen skal være bygget som beskrevet i punktene overfor. Man bør unngå å benytte organisk materiale i yttervegg der det er våtrom på innsiden, da en slik konstruksjon har fuktbelastning fra begge sider.

Tips og råd

 • Finn ut hvordan kjellerens ytre fuktbeskyttelse er bygd opp. Eventuelt kan drenering rundt yttersiden av huset bli aktuelt, for så å sette på en moderne fuktbeskyttelse
 • Alternativt må du rive veggkonstruksjonen inne i kjelleren og sette opp ny. Bygg nye fuktsikre vegger
 • Sjekk bad og vaskerom for sprekker i fliser og ødelagte fuger
 • Linoleum og våtromstapet skal sitte fast på veggen
 • Hull og rørgjennomføringer kan forårsake skader. Sjekk at det er tett
 • Sjekk at rør ikke lekker
 • Ha god ventilasjon med en mekanisk vifte
 • Kontakt fagfolk om du skal renovere eller bygge nytt

Velg land