Moderne kjeller

Slik er en moderne kjellers fuktbeskyttelse oppbygd.

Sokkelen skal ikke nås av vann fra bakken, verken på undersiden eller på sidene. Isolasjonen har to funksjoner; dels å hindre vann, dels å holde kjellerveggen varm.

Kjellerveggen må holdes varm ellers økes risikoen for fuktskader på innerveggene. Fiberduken er som en beskyttelse for isolasjonen. Uten fiberduk kan det drenerende laget av f.eks. grus eller singel komme i kontakt med isolasjonen. Dreneringen fører vannet til dreneringsrøret. Dreneringsrøret skal ligge under kjellerens gulvnivå og skal ende i en dreneringsbrønn eller stenkiste.

Det skal også finnes et vannrør som leder vannet bort fra nedløpsrørene. Uten denne blir bakken rundt huset fuktigere. At bakken heller bort fra huset er også en viktig del av fuktbeskyttelsen. Uten dette vil vannet renne mot huset i stedet for bort fra huset.

Hvis det blir liggende mye vann rundt huset etter nedbør er det et varseltegn om at fuktproblemer kan oppstå.

Tips og råd

 • Sørg for at bakken heller bort fra huset om den ikke allerede gjør det
 • Test at vannrørene fungerer
 • Sørg for at vann fra nedløpsrør føres bort fra husets sokkel. Sett opp tønner som kan samle vannet eller koble til et rør som fører vannet bort fra huset
 • Sjekk i dreneringsbrønnen eller stenkisten etter regn. Er den tørr eller vannstanden lav kan det være problemer med dreneringsrøret eller andre deler av fuktbeskyttelsen

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land