Plate på mark

Plate på mark i eldre hus

Om huset ditt er bygd før midten av 80-tallet er kjellergulvet sannsynligvis bygd slik som tegningen viser. Hus som er bygd tidlig på 80-tallet har sjelden isolasjon under hele betongplaten. Det er da stor sjans for at gulvet ditt har fuktproblemer.

Har du plastbelegg som har sluppet kan det være et tegn på fuktskade. Om betongplaten er malt kan malingsslipp indikere problemer. Betong ser ofte tørr ut. Har du parkett eller annet tregulv oppdager du oftest problemene pga. mugglukt.

Uansett overflate er disse gulvene bygget opp på samme måte. Man hadde ofte et lag med f.eks. grus eller singel på bakken. Dette laget beskytter betongplaten fra fuktigheten fra bakken. Det er en type drenering. I det drenerende laget går et dreneringsrør som fører vannet bort fra huset. På betongen ble det lagt overflatesjikt i form av plastbelegg, parkett, tre eller bare maling. Om gulvet er bygd med trestendere under overflatesjiktet eller man har valgt parkettgulv, er det viktig med en membran ovenpå betongen.

Plate på mark i nyere hus

På midten av 80-tallet ble det vanlig å bygge gulv på en annen måte. Som tidligere hadde man et lag med f.eks. grus eller singel på bakken. Dette løget beskytter gulvets grunnflate av betong fra fukt fra bakken. Det er en type drenering. Det nye var isolasjon mellom betongen og dreneringen. Isolasjonen gjør at varmen fra huset ikke forsvinner ned i bakken. Betongen holdes varm og gulvene tørre. Overflatesjiktet kan væra plastbelegg, parkett eller annet tregulv. Om gulvet er bygget med trestendere under overflatesjiktet eller man har valgt parkettgulv eller tregulv, er det viktig med membran på betongen.

Tips og råd

  • Inspiser gulvene med jevne mellomrom. Om plastbelegget eller malingen har sluppet kan det finnes fuktskader. Om du har tregulv eller parkettgulv oppstår det ofte mugglukt ved fuktskader
  • Kjenn etter lukt nederst på veggene. Om det lukter dårlig kan det komme av fuktskader

Velg land