Krypkjeller

Kostnaden for å ordne fuktproblemer i krypkjellere kan bli høy. Og dessverre kommer problemene som en nyhet for mange huseiere i forbindelse med salg.

Tegn på fukt i krypkjellere

Det finnes flere tegn på at det kan være fukt eller mugg i krypekjelleren. Det kreves ofte at du må krype inn i den for å oppdage problemene.

 • Hodepine og andre innemiljørelaterte plager kommer ofte fra krypekjelleren
 • Lukt i huset merker du uten å inspisere krypekjelleren
 • Lukt av kjeller i nederste etasje på huset
 • Om det føles fuktig på sokkelen
 • Fuktige vegger og gulv
 • Synlig mugg og råteskader
 • Kondens på veggene, opptrer oftest på sensommeren

Slik oppstår fuktproblemer og mugg i en krypekjeller

 • Krypekjellerens ventilasjon kommer fra lufta utenfor. Når varm sommerluft kommer inn i den svale krypekjelleren kjøles den ned og det blir høy luftfukt
 • Høy luftfukt fukter ned bjelkelag (4) og annet laget av treverk

Problemet med fukt i krypkjellere kan bedres med en krypgrunnsavfukter som innstalleres i krypekjelleren.

Tips og råd

 • Følg med på vegger nederst på huset og gulvet i første etasje. Om du oppdager fukt, få noen til å utføre en inspeksjon i krypekjelleren
 • Installer en fuktmåler i krypekjelleren og kontroller at trefukten holder seg under 18% fuktkvote
 • Forsikre deg om at bakken heller bort fra huset og at dreneringen rundt huset er bra

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land