Mursteindfasade

Kjellergulv er ofte lagt på husets grunnplate som igjen ligger direkte på bakken. Gulvet er derfor ekstra utsatt for fukt.

For å hindre at fukten fra bakken trenger gjennom gulvet trengs en beskyttelse på grunnplaten. I eldre hus er dette ofte ikke tilstrekkelig bra nok. Fukten kan da ta seg gjennom grunnplaten og forårsake fuktskader i gulv som er laget av organisk materiale som f.eks. treverk.

Les mer: Bakken bør helle bort fra huset for å unngå at regnvann gjør skade.

Tenk også på at nedløpsrør helst skal tilsluttes et dreneringsrør slik at vannet fra taket føres bort fra grunnmuren.

Noen ulike gulvkonstruksjoner:

Tips og råd

  • Du kan kontrollere bakken, men da må du grave
  • Hvis du har krypkjeller, inspiser den ofte
  • Sjekk alle elementer; fuktige rør er tegn på en mulig fuktskade, koblinger og skjøter kan lekke
  • Sjekk at bakken heller bort fra huset. Om den ikke gjør det, sørg for å ha bra drenering
  • Sjekk innerveggene etter sprekker og tapet eller gulvbelegg som slipper
  • Inspiser kjellervinduene, både fra utsiden og innsiden

Velg land