Nedløpsrør

Har ditt hus kjeller eller krypgrunn er det ekstra viktig å ha intakte nedløpsrør.

Nedløpsrør kan tilsluttes et vannrør eller føre vannet ut på bakken. I det første tilfellet må nedløpsrøret ha en løvfanger, og i det andre tilfellet er det viktig at vannet ikke renner inn mot huset. Bakken må derfor helle bort fra huset.

Tønner under nedløpsrøret kan eventuelt samle opp vannet, eller røret kan forlenges slik at vannet renner ut lenger borte fra huset.

Beskytt husets sokkel

Selv små vanndråper kan påvirke betong negativt. Det er stor risiko for fuktskader på kjellergulv og kjellervegger.

Du bør også ha et dreneringsrør, alternativt en annen innretning for å lede vannet fra nedløpsrøret så det ikke renner mot huset.

Slik oppdager og forebygger du fuktskader på sokkelen

Sprekker og saltutslag er tidlige tegn på fuktskader. Risiko for fuktskader på kjellervegger og kjellergulv kan kreve dyre reparasjoner, og kan føre til mugg og sopp.

Gå rundt huset og inspiser sokkelen en gang i året, se etter sprekker og saltutslag. Fjern planter som vokser helt inntil grunnmuren, det fører med seg fuktighet. Planter kan dessuten vokse inn i husets fasade, dreneringsrør og grunnmur.

Og ikke minst, rens nedløpsrør og takrenner etter store løvfall og ved jevne mellomrom.

Tips og råd

 • Kontroller et par ganger i året at nedløpsrøret ikke lekker eller har blitt tett og at det sitter ordentlig fast i ytterveggen på huset
 • Tøm vanntønnene om du har stilt slike under nedløpsrørene

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land