Flytende gulv

Den ytterste fuktbeskyttelsen er ofte dårlig. Dette ble løst gjennom å legge en membran mellom betongen og de øvrige gulvlagene. Om man ikke fjernet sagspon og annet løst materiale før membranen ble lagt på, kunne det oppstå muggproblemer.

Gulvleggere benyttet dessuten ofte sand for å lage en jevn overflate på betongen, som man senere la et nytt betonglag oppå. En slik konstruksjon kalles sandwich gulv. Sanden var ofte utsatt for angrep av mugg.

Veggens sviller og svillremser er et annet potensielt problem. De ble ofte plassert før man la på fuktsperren og treverket fikk dermed ingen beskyttelse mot fukt.

Illustrasjonen over er et eksempel på hvordan et gulv kan se ut. Om overflaten er linoleum finnes oftest ingen membran. Om det ikke er gulvvarme i gulvet finnes det heller ingen varmerør som på bildet.

Tips og råd

 • Inspiser overflaten med jevne mellomrom
 • Fliser: Se etter sprekker i fliser og fuger
 • Plastbelegg: Se etter om plastbelegget har sprukket, sluppet eller det er dannet bobler
 • Vi anbefaler at du kontakter fagfolk dersom du skal legge varme i gulvet

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land