Gulv på betongplate med plastbelegg eller fliser

Et plastbelegg som har løsnet eller begynt å boble kan være tegn på fuktskade. Det samme gjelder fliser eller fuger som har sprukket eller blitt misfarget.

Dette avslører fukt og mugg

Boblete gulv og hjørner som løsner er typiske tegn på fukt. Men det finnes fler;

 • Svarte prikker og “bobler” på veggen avslører fuktskader og sopp.
 • Maur og sølvkre kan bety fukt. Maur stortrives i råttent og vått treverk, og sølvkre liker seg best på mørke og fuktige steder.
 • Boblete gulvbelegg kan bety at det finnes vann under.
 • Mye kondens på vinduer kan bety at noe ikke er som det skal.

Tips og råd mot fukt i gulv med betongplate

 • Inspiser gulvoverflaten med jevne mellomrom
 • Fliser: Sjekk for sprekker i fliser og fuger, samt misfarging av fugene
 • Plastbelegg: Se etter om belegget har sluppet, sprukket eller bobler har dannet seg
 • Om du skal legge gulvvarme må du ha hjelp av en elektriker
 • Sjekk lengst nede langs veggene i tilstøtende rom etter misfarging og fukt

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land