Oppforet gulv

I Norge har det vært vanlig å legge isolasjon rett på bakken (isopor e.l.), deretter et plastsjikt og så legge betongsålen oppå dette. Det gir en tørrere betongsåle og lite fuktproblemer.

Problemene med oppfôrede gulv er todelte:

1. Fukt utenfra

Dersom det ikke ligger plast og isolering under støpen vil ofte betongsålen stå fuktig. Oppfôrede gulv på slik betongsåle gir derfor ofte muggproblemer.

Man bygde derfor inn en fuktsperre av plastfolie (ikke på bildet) mellom betongen og treverket i gulvet. Problemene fortsatte likevel ofte. Dette var fordi det ikke hadde blitt fjernet sagflis og annet løst materiale før fuktsperren ble lagt der.

2. Brister i membranen

Hvis gulvet er flislagt ligger membranen under overflatesjiktet. Noen ganger finnes det ingen membran.En plastmatte fungerer både som belegg og impregnering (merk at bildet ikke viser plastmatten).

Sprekker eller glipper i en plastmatte gjør at luften kan komme til de underliggende deler av gulvet. Det samme gjelder sprekker i flisgulvets membran.

Noen ganger kan man ordne problemer med fukt uten å måtte rive opp gulvet. Ved lekkasjer som har rent ned i oppfôrede fulv, må gulvet rives opp.

Tips og råd

 • Inspiser overflaten innimellom
 • Se etter sprekker i fliser og fugemasse
 • Se etter steder hvor vinylen har glidd ut, sprekker eller bobler er dannet
 • Gjennom ventilasjonen med varm luft tørkes gulvkonstruksjonen, og ytterligere skader kan unngås samt at du kan unngå en kostbar reparasjon
 • Du trenger en fagmann hvis du skal installere gulvvarme
 • Kjenn etter om det er mugglukt i gulv og hjørner

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land