Bakke rundt huset

Ved store nedbørsmengder vil det samle seg overflatevann på bakken som må ledes bort fra grunnmuren. Dette skal forebygge at vann trenger gjennom grunnmur spesielt når det kommer store mengder.

I byggeteknisk forskrift (dibk.no) angis minstekravene til helning på terreng fra grunnmur for å lede vannet bort. Her er også veiledning og forslag til alternative løsninger dersom det er vanskelig å få til fall.

Dersom du opplever at vann trenger inn gjennom grunnmuren anbefales det å ta kontakt med fagkompetente folk for å få hjelp med å lede vannet unna huset.

Tenk også på at nedløpsrør helst skal tilsluttes et dreneringsrør slik at vannet fra taket føres bort fra grunnmuren.

Tips og råd til helning ved grunnmur

 • Du kan måle helningen med et målebånd. Begynn ved grunnmuren og dra ut målebåndet tre meter horisontalt. Ta et annet målebånd og sjekk hvor langt det da er ned til bakken.
 • Koble nedløpsrøret til dreneringsrør eller ha en oppsamlingstønne under
 • Du kan legge om bakken rundt huset slik at du får en skråning. Dette kan være en stor jobb og mange velger derfor å leie inn fagfolk til dette arbeidet
 • Alternativet er å drenere bakken, noe som også er en relativt stor og kostbar jobb

Sjekkliste for et bedre og billigere hushold

 • Følg monteringsanvisninger og bransjenormer når du pusser opp. Sørg for att innleide håndverkere har rett kunnskap om regelverk og at de er sertifisert eller bransjegodkjent dersom oppdraget krever det
 • Skriv avtale med håndverkeren så dere er enige om hva som skal utføres og hva som skal inngå i oppdraget. Slik unngår du unødvendige misforståelser
 • Om du oppdager en feil, vent ikke med å utbedre eller sette inn tiltak. Ta tak i problemet så snart som mulig. Det er lettere og billigere å utbedre en liten feil enn en stor skade som krever en helrenovering
 • Den beste måten å forebygge skader på er regelmessig å undersøke de delene av huset med størst fare for skader, enten selv eller med hjelp av en fagmann: loftet, krypegrunn, våtrom, kjeller, tak og fasade
 • Her er noe du selv enkelt kan gjøre for å oppdage skader i tide:

  Kontrollér:
  • At det ikke er hull eller andre sprekker
  • At slanger og rør er hele og ikke lekker
  • At det ikke finnes tegn på skade, som fuktflekker og misfarginger
 • Vær oppmerksom på rare lukter. Det er ofte et faresignal. Vi har en oversikt over ulike lukter og hva de kan indikere
 • Om du gjør en forandring, som å forbedre isoleringen eller bytter oppvarmingssystem bør du være bevisst på at det kan få følger som du ikke hadde tenkt på. Hør alltid med en fagmann hvordan ulike tiltak påvirker ditt hus, og hva du må tenke på

Tips og råd for din bolig

Det er mye å tenke på og huske når det gjelder vedlikehold eller oppussing av hus. Derfor har vi samlet en rekke gode råd og tips til deg!

Velg land